Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

14. Financiële baten en lasten

 20122011
   
Rentelasten-17-27
Rentebaten68
Totaal-11-19

De behaalde rentebaten op de FENS-gelden ad EUR 3 miljoen (2011: EUR 7 miljoen) zijn conform afspraak toegevoegd aan het fonds en maken derhalve geen deel uit van de gepresenteerde financiƫle baten.

Rentelasten

De rentelasten zijn in 2012 aanzienlijk lager dan in 2011. Dit is grotendeels te verklaren door aflossingen van leningen in 2011 (EUR 149 miljoen). De aandeelhouder heeft in 2011 een agiostorting gedaan, hierdoor is herfinanciering niet nodig en is de daling van de rentelasten structureel.

Rentebaten

De daling van de rentebaten is grotendeels toe te rekenen aan een lagere gemiddelde rentevergoeding op deposito's (0,75% in 2012 ten opzichte van 1,19% in 2011). De gemiddelde termijn waarop deposito's zijn uitgezet, steeg van 38 dagen in 2011 naar 88 dagen in 2012. Aan derden doorberekende rente in verband met voorfinancieringen bedroeg EUR 1 miljoen (2011: nihil).