Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

2. Financiële vaste activa

 DeelnemingenOverige vorderingenTotaal
    
Stand per 31 december 20111391392
    
Toevoegingen 033
Onttrekkingen 0-98-98
Overdracht0-296-296
Stand per 31 december 2012101

Deelnemingen

Onder Deelnemingen is opgenomen het belang in Relined B.V. en het belang in Keyrail B.V.

Relined B.V. heeft ten doel het optimaal uitnutten van capaciteit van glasvezelnetten en kabels ten behoeve van data- en telecomactiviteiten. De vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht en heeft een geplaatst aandelenkapitaal van EUR 18.000. ProRail B.V. neemt voor 50% deel in het eigen vermogen. De zichtbare eigen vermogenswaarde van Relined B.V. per 31 december 2012 bedraagt EUR 2 miljoen (2011: EUR 1 miljoen).
Keyrail B.V. beheert en exploiteert de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de grens van Nederland met Duitsland (de havenspoorlijn en de Betuweroute). De vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam en heeft een geplaatst aandelenkapitaal van EUR 18.000. ProRail B.V. neemt voor 50% deel in het eigen vermogen. In 2006 heeft ProRail B.V. een eerste storting in het aandelenkapitaal van Keyrail B.V. gedaan ter grootte van EUR 500.000. ProRail B.V. zal maximaal een kapitaal van EUR 13 miljoen beschikbaar stellen. De zichtbare eigen vermogenswaarde van Keyrail B.V. per 31 december 2012 bedraagt EUR 1 miljoen (2011: EUR 1 miljoen).

Overige vorderingen

Overige vorderingen betreffen de aan ProRail B.V. toevertrouwde geldmiddelen overeenkomstig de Raamovereenkomst met de NS Groep N.V. (FENS). Het FENS programma is in 2012 administratief beĆ«indigd. De niet bestede middelen, in totaal EUR 296 miljoen, zijn voor een bedrag van EUR 273 miljoen overgedragen aan NS. De aan ProRail ter beschikking gestelde middelen ad. EUR 23 miljoen zijn als onderdeel van het lopende FENS programma gebonden aan de financiering van specifieke projecten. Deze middelen zijn opgenomen onder de Overlopende passiva (kortlopend) als geoormerkte projecten.