Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Bezoldiging commissarissen

In 2012 heeft er een indexering plaatsgevonden van 1,25%. De bezoldiging van de RvC over 2012 is als volgt:

(in euro's) M/VVaste jaarlijkse vergoedingVergoeding Audit CommissieVergoeding remuneratie en/of selectie-/benoemings-commissieOverige vergoedingenTotaal 2012Totaal 2011 (aangepast voor overige vergoedingen)
        
M.A.M. Boersma (president-commissaris)M30.9174.16610.0461.21346.34254.673
C.J.G. Zuiderwijk-JacobsV19.6597.96310.0461.21338.88125.925
W.E. KooijmanM19.659010.0461.21330.91833.130
J.G.H. Helthuis *V19.65910.04601.21330.91821.759
P.T.H. Timmermans *M19.65910.04601.21330.91821.759
E.H. Broekhuizen **M0000017.583
W. den Dulk **M0000017.583
* aangetreden per 13 april 2011    
** afgetreden per 13 april 2011    

Bezoldiging statutaire bestuurders

Bij de bezoldiging van de directie in 2012, heeft er een indexering plaatsgevonden van 1,25% van het vaste inkomen. Deze indexering is gekoppeld aan de CAO-verhoging van maart 2012. De bezoldiging voor de bestuurders is als volgt:

Bezoldiging statutaire bestuurders (in euro's) periodiek betaalde beloningenbeloningen betaalbaar op termijn **totaal 2012
  bruto-loonwerkgeversdeel soc. premiesonkosten-vergoeding *bijtelling auto v/d zaak  
        
mw. M.W. Gout-van Sinderen 1) 188.0008.3027.54805.715209.565
 2011:135.7785.0313.77403.615148.198
H.P.M.G. Steeghs 199.9878.3024.99215.3716.106234.758
 2011:197.7026.9462.49615.3715.297227.812
P.M.E. Dirix 165.7648.3024.99216.9484.988200.994
 2011:155.9866.9462.49616.9484.102186.478
B.J. Klerk 2) 158.7445.774-13.0366.513184.067
 2011:187.1604.431-13.0365.625210.252
mw. C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs 3) -----0
 2011:60.6451.615--86363.123
 * verstrekking vanaf 1-7-2011** wg-deel van pensioenpremie
        
1) mevrouw Gout-van Sinderen is benoemd tot president-directeur per 11 april 2011
2) de heer Klerk is afgetreden als president-directeur per 1 februari 2011 en na herstel van zijn ziekte per 1 oktober 2012 werkzaam als adviseur
3) mevrouw Zuiderwijk-Jacobs is tijdelijk benoemd geweest als president-directeur in 2011


(Uit hoofde van artikel 32 bd van de 'Wet op de loonbelasting 1964' (crisisheffing) is in het boekjaar een bedrag van EUR 79.088 ten laste van het resultaat gebracht in verband met bezoldiging van o.a. de bovenvermelde statutaire bestuurders.)