Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Over de raad van commissarissen

De raad van commissarissen van ProRail houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij ProRail. De raad staat de directie met advies terzijde. De raad heeft drie commissies die de besluitvorming voorbereiden.

Samenstelling

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Dat is zo vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Samenstelling raad van commissarissen in 2012

NaamFunctieGeboorte-jaarDatum eerste benoeming Meest recente herbenoeming Benoemd tot uiterlijk AVA volgend opHerbenoem-baar
De heer M.A.M. Boersma President-commissaris194703.09.09n.v.t.03.09.13Ja
De heer W.E. Kooijman Vice-voorzitter195021.02.0703.09.0903.09.13Ja
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs Lid196201.07.0121.03.1201.01.14Nee
Mevrouw J.G.H. HelthuisLid196213.04.11n.v.t.13.04.15Ja
De heer P.T.H. TimmermansLid196113.04.11n.v.t.13.04.15Ja

De algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail benoemt de leden van de raad van commissarissen, op voordracht van de raad. De termijn is vier jaar. De statuten geven aan dat een commissaris maximaal twaalf jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen. Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

(Her)benoemingen in 2012

In 2012 zijn geen nieuwe commissarissen benoemd. Wel was er een herbenoeming. De aandeelhouder herbenoemde mevrouw Zuiderwijk-Jacobs tot de jaarvergadering van 2014. Zij is daarna niet meer herbenoembaar.

Profielschets commissaris

In 2010 stelde de raad van commissarissen de profielschets van de raad opnieuw vast. De kern van die schets is dat elke commissaris het beleid van ProRail op hoofdlijnen moet kunnen beoordelen. Voor de vervulling van zijn specifieke taak moet de commissaris bovendien beschikken over deskundigheid, bijvoorbeeld in veiligheid en milieu, klanten, infrastructuur, financiƫn, overheid, technologie en ICT. Om hun kennis in de spoorsector te vergroten, krijgen nieuwe commissarissen een uitgebreide introductie.

In 2012 is vanwege de mogelijke herbenoeming van een commissaris de profielschets opnieuw bekeken op actualiteit. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen. De raad vindt dat de huidige samenstelling van de raad aansluit bij de profielschets. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling wat betreft geslacht en leeftijd. De profielschets staat op ProRail.nl.