Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ruimte voor de Waal en de IJssel

De Waal moet in de bocht bij Nijmegen door een smal winterbed, een flessenhals voor het water dat in toenemende hoeveelheden moet worden afgevoerd naar zee. Daarom wordt bij Lent een nevengeul aangelegd, die de rivier de ruimte geeft om meer water af te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor de spoorbrug over de Waal: de fundering van 3 pijlers moet worden verdiept, de pijlers moeten worden verzwaard, en wel zó dat het water optimaal kan doorstromen en dat ze visueel goed worden ingepast in hun omgeving.

Ook de IJssel bij Deventer moet meer ruimte krijgen. Daartoe worden langs de rivier geulen gegraven en worden 4 pijlers van de spoorbrug aangepast. In 2012 zijn verschillende onderzoeken ter plaatse uitgevoerd. Ook is het ontwerp van de pijlers verder uitgewerkt. Beide rivieren moeten op 31 december 2015 de gewenste ruimte hebben. Om dat mogelijk te maken, werken we intensief samen met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.