Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De keten waarin we opereren

ProRail zorgt voor een beschikbaar en betrouwbaar spoor. Dat doen we samen met onze partners in de keten, van aannemers tot vervoerders, van opdrachtgevers tot medewerkers.

Keten van het spoor

Om reizigers en verladers een zorgeloze reis te garanderen, werken we nauw samen met al onze partners in de keten. Met hulp van aannemers, ingenieursbureaus en andere leveranciers zorgen we dat het spoor wordt aangelegd en goed wordt onderhouden.

De vervoerders verwachten van ons een beschikbaar en betrouwbaar spoor. ProRail verdeelt de beschikbare capaciteit op het spoor tussen reizigersvervoerders, goederenvervoerders en andere gebruikers van het spoor, zoals aannemers. In de dagelijkse operatie begeleiden we het treinverkeer.

ProRail wordt gefinancierd met subsidies en bijdragen van het Rijk en andere overheden. Daarnaast betalen de vervoerders een vergoeding voor het gebruik van het spoor.

Impact op mens, milieu en samenleving

De activiteiten van ProRail en haar ketenpartners kunnen grote impact hebben op mens, milieu en samenleving. Het spoor maakt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling, maar in ons drukbevolkte land heeft het ook impact op het leven van mensen die langs het spoor wonen en werken en die gebruik maken van spoorwegovergangen.

Omgeving

Bouwwerkzaamheden aan het spoor en spoorvervoer kunnen hinderlijk zijn voor de omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld geluidsoverlast en trillingen veroorzaken.

Hoe meer treinen er rijden, hoe groter de impact op de omgeving. We vinden veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid heel belangrijk. Bij veiligheid denken we niet alleen aan veilig reizen, maar ook aan veilig leven en werken.

Milieu

Voor het aanleggen van het spoor maken we gebruik van materialen die lange tijd meegaan. Een spoor bestaat voornamelijk uit beton (dwarsliggers), staal (spoorstaven) en steenslag (ballast). De productie van deze materialen kost veel energie en de gebruikte hoeveelheden in het spoor zijn groot.

Onze activiteiten kosten energie en zijn belastend voor het milieu. We kijken daarom kritisch naar onze impact op het klimaat en nemen maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen en efficiënter om te gaan met energie.

Samenleving

ProRail heeft ruim 4.100 mensen in dienst (in fte) en biedt werk aan vele anderen in de spoorketen, doordat we bouw- en onderhoudswerkzaamheden uitbesteden.

Focus en afweging

Zowel in onze strategie als in onze bedrijfsvoering focussen we op mogelijkheden om in maatschappelijk opzicht het verschil te maken. Dat doen we samen met onze ketenpartners. Daar hebben we bijvoorbeeld specifiek inkoopbeleid op ingericht.

Omdat onze activiteiten in de spoorketen een grote impact kunnen hebben, maken we continu een afweging tussen sociale aspecten, milieuaspecten en (bedrijfs)economische aspecten. We doen dit zo transparant mogelijk.