Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Taakstellingen

In 2011 zijn we gestart met het programma Kostenbewust Sporen. De aanleiding was onze strategische doelstelling om de kosten per treinkilometer met 20% te verlagen. Inmiddels is deze doelstelling achterhaald door diverse bezuinigingstaakstellingen die door achtereenvolgende kabinetten zijn opgelegd.

In 2011 zijn de volgende taakstellingen naar aanleiding van de plannen van het kabinet- Rutte-Verhagen uitgewerkt en aan ProRail opgelegd. Deze moeten vanaf 2015 ons kostenniveau met circa EUR 250 miljoen per jaar omlaagbrengen. Dit betreft enerzijds jaarlijkse structurele besparingen op apparaat, beheer en onderhoud en anderzijds eenmalige besparingen op projecten.

Jaarlijkse taakstellingen op apparaat, beheer en onderhoud:

 • EUR 160 miljoen (inclusief btw) per jaar besparen op het hoofdrailnet, samen met NS. Het ProRail-aandeel hierin is EUR 110 miljoen per jaar.
 • De kosten van de ProRail-organisatie verminderen met jaarlijks EUR 37,5 miljoen (inclusief btw).

Eenmalige taakstellingen op projecten:

 • Minder budget voor kleine functiewijzigingen voor in totaal EUR 92 miljoen (meerjarig, inclusief btw).
 • Besparen door het toepassen van meer publiek-private samenwerking en besparing op bovenwettelijke inpassingen (niet meer doen dan wettelijk is vereist) voor in totaal EUR 245 miljoen (meerjarig) inclusief btw. Aanvullend is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken dat deze wordt ingevuld op de projecten PHS (EUR 194 miljoen, OV SAAL (EUR 45 miljoen) en Goederenverbinding van Rotterdam naar Noord Nederland (6 miljoen).

Aanvullend is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bepaald dat het verschil tussen de door ProRail benodigde financiĆ«le middelen en de voor ProRail beschikbare middelen ad EUR 334 miljoen voor de jaren 2012-2020 uit het Beheerplan 2011 (meerjarig, exclusief btw) door ProRail wordt opgelost in de Beheerplannen 2012 en 2013. Globaal komt het totaal van alle hierboven genoemde taakstellingen daarmee uit op circa EUR 250 miljoen per jaar.

Daarnaast is sprake van een taakstellende verhoging met EUR 50 miljoen van de vergoeding die vervoerders betalen om het spoor te gebruiken. Deze taakstelling verlaagt de kosten van ProRail echter niet.

In 2012 is gebleken dat het Lenteakkoord en het Najaarsakkoord resulteren in extra taakstellingen voor ProRail. Deze worden in 2013 door de Rijksoverheid uitgewerkt, maar naar verwachting betreft dit een aanzienlijke korting op uitbreidingsinvesteringen, geen compensatie voor de btw-verhoging en extra efficiencydoelstellingen op personele kosten.

Doelstelling

Onze doelstelling is om alle opgelegde taakstellingen in te vullen en daarmee een bijdrage te leveren aan de beheersing van de overheidsuitgaven.

Resultaten in 2012

In 2012 is het invullen van de taakstellingen uit het kabinet-Rutte-Verhagen met concrete maatregelen afgerond.

KPI Life Cycle Costs (LCC)

 • Life Cycle Costs
  2012

   98%

  9,46
  2011

   96%

  9,30
  2010

   100%

  9,65

 

De kosten per treinkilometer, ofwel Life Cycle Costs, zijn de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor plus de nettokosten van personeel en huisvesting (apparaat), gedeeld door het aantal gereden treinkilometers. In de Life Cycle Costs wordt geen rekening gehouden met financieringskosten. Ook worden de kosten van en de gereden kilometers op de HSL-Zuid en de Betuweroute niet meegerekend.


De stijging van de realisatie van deze KPI in 2012 ten opzichte van 2011 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere beheerkosten in verband met de ingebruikname van nieuwe IT-systemen.