Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Meer doen met minder budget

Een nog beter en veiliger spoor leveren, maar met minder budget: om dat doel te bereiken, stelden we in 2012 voor heel ProRail concrete besparingsdoelen vast, waardoor we nog slimmer kunnen werken zonder aan kwaliteit in te boeten.

Slimmer met materieel en energie

In 2012 werkten we aan deze maatregelen – niet alleen gunstig voor het spoor, maar ook voor het milieu:

  • Cyclisch slijpen van spoorstaven: het spoor moet langer mee en dat kan door veelgebruikte sporen vaker te slijpen. Op termijn bespaart ProRail hiermee op de kosten voor onderhoud en vervanging van het spoor. In 2013 verwachten we de eerste effecten van het cyclisch slijpen.
  • Langer gebruikmaken van duoblokdwarsliggers: minder vervangende werkzaamheden leveren niet alleen kostenbesparingen op, maar ook minder overlast voor de reiziger.
  • Langer gebruikmaken van energievoorzieningssystemen: minder vervanging geeft minder vervangingskosten en ook minder overlast voor reizigers. We gaan nog bepalen welke oplossing technisch haalbaar is.
  • Energiezuinige verlichting: in 2012 hebben we geïnvesteerd in kennisvergaring over energiezuinige verlichting. In 2013 starten de eerste pilots op stations.

Efficiënter werken

In 2012 zijn we trajecten gestart om processen te versimpelen en de interne kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor vermindering van het aantal externe medewerkers, en in mindere mate ook het aantal fte’s binnen de organisatie. Thema bij het hoger management was het terugbrengen van extra onderhoudskosten bij uitbreidingsinvesteringen in het spoor.

Co-creatie voor meer kostenbewustzijn

Hoe zet een organisatie haal middelen en mensen nóg beter in? De beste antwoorden komen vaak van medewerkers zelf. Ook in 2012 werden zij via het nieuwe co-creatieplatform Grand Central uitgenodigd om te komen met innovatieve besparingsideeën. Co-creatie is niet alleen een middel om het kostenbewustzijn binnen de organisatie te verhogen. Het is ook een middel om aanwezige kennis te delen en te verrijken. Resultaten in 2012 zijn veelal kleine, maar zichtbare verbeteringen. Zoals minder kleurenprints, inzichtelijk maken van telefoonkosten per medewerker en meer interne procedures online afhandelen in plaats van met papieren formulieren.