Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Beheer en onderhoud

ProRail besteedt het onderhoud aan het spoor en de transferruimte op stations uit. We willen dat deze onderhoudswerkzaamheden effectief en efficiƫnt worden uitgevoerd. De kosten in het jaar 2012 hebben we hier toegelicht.

werkzaamheden aan het spoor

werkzaamheden aan het spoor

 

Kosten in miljoenen euro's20122011
   
Grootschalig onderhoud145141
Kleinschalig onderhoud269279
Onderhoud transfer6665
Beheer (incl. kosten calamiteitenorganisatie)159143
Planstudies/innovaties/verkenningen1623
Totaal655651

Grootschalig onderhoud

De kosten voor grootschalig onderhoud zijn met 3% toegenomen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een structurele verhoging van activiteiten op het gebied van het slijpen van het spoor. Daarnaast zijn er prijsstijgingen op het meetcontract en ad-hoc-projecten van invloed.

Kleinschalig onderhoud

De kosten van kleinschalig onderhoud zijn met 4% gedaald, voornamelijk als gevolg van de overgang naar Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) contracten <link naar H3>. ProRail realiseert hiermee een betere kosten-prestatieverhouding. Daarnaast zijn in 2011 extra projecten uitgevoerd om ProRail structureel beter voor te bereiden op zwaar winterweer.

Onderhoud transfer en beheer

De kosten voor onderhoud transfer zijn vrijwel gelijk gebleven.

De beheerkosten bevatten voornamelijk kosten van beheer van IT-systemen, kosten van het energieverbruik van de spoorinfra en de benodigde inzet bij calamiteiten. De kosten zijn met 11% toegenomen in vergelijking met 2011, voornamelijk als gevolg van het in gebruik nemen van nieuwe IT-systemen (eind 2011), kosten voor de bedrijfsbrandweer en extra inzet van materieel vanwege het winterweer.

Planstudies/innovaties/verkenningen

De kosten voor planstudies, innovaties en verkenningen zijn gedaald ten opzichte van 2011 als gevolg van een lager activiteitenniveau.