Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Subsidies en bijdrages

ProRail is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de subsidie en vergoedingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere overheden. Hiernaast ontvangen we gebruiksvergoedingen van vervoerders. De bestedingen van deze middelen aan onze bedrijfsactiviteiten worden hier toegelicht.

PDF Stroomschema Financiën

Rapport Commissie Kuiken

Op 16 februari 2012 is het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Commissie Kuiken) gepresenteerd. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar onderhoud en innovatie van het spoor, waarbij een groot deel van het onderzoek zich heeft gericht op treinbeveiligingssystemen en begrotingssystematiek. De commissie concludeert dat het Nederlandse spoor hoge verkeersprestaties levert, maar constateert tevens dat er sprake is van een wissel op de toekomst. Bij beleidskeuzes is het hier en nu leidend en wordt te weinig rekening gehouden met de lange termijn.

Naar aanleiding van de conclusies van Commissie Kuiken heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 8 juni 2012 aan de Tweede Kamer gemeld dat zij een principebesluit had genomen over de landelijke uitrol van ERTMS, binnen acceptabele kaders van hinder en kosten. In 2013 wordt hier onder regie van het ministerie samen met de sector invulling aan gegeven in de vorm van een ‘railmap’ waarover de Kamer op gezette tijden wordt geïnformeerd. ProRail levert een inhoudelijke bijdrage aan de railmap.

In lijn met de aanbevelingen van de Commissie Kuiken ondersteunt ProRail het ministerie in haar ambitie om de financiële transparantie te vergroten door financiële overzichten van ministerie en ProRail op elkaar aan te laten sluiten.