Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ondernemingsraad

Onze dienstverlening is het resultaat van hechte samenwerking tussen werkgever en werknemer, ook op het hoogste niveau. Onze medewerkers zijn vertegenwoordigd in de ondernemingsraad, een belangrijke stem binnen de organisatie.

Vernieuwingen

In april 2011 waren de verkiezingen voor de termijn 2011-2014. Daarbij zijn leden van de ondernemingsraad en van de onderdeelcommissies gekozen. Om de ondernemingsraad slagvaardiger te maken, ging het aantal leden terug van 19 naar 11. Er wordt nog steeds gewerkt met dossierhouders: 2 per dossier en 2 reserve. In 2012 hebben ondernemingsraad en bestuurders 11 keer overlegd. Dit ‘goede gesprek’ wordt gevoerd op basis van wederzijds respect en met aandacht voor ieders rol en positie.

De achterban

Het medewerkersbestand van ProRail is groot, divers en betrokken. Het blijft een uitdaging om ieders belang goed te vertegenwoordigen. De ondernemingsraad werkt dan ook voortdurend aan een goede aansluiting met de medewerkers. Dat gebeurt onder meer via intranet en de eigen nieuwsbrief.

Af en toe vraagt de ondernemingsraad direct om input van medewerkers, bijvoorbeeld bij het onderwerp bedrijfscultuur. De reacties worden gebundeld, geanonimiseerd en besproken in de vergadering van de ondernemingsraad. De samenvatting en aanbevelingen worden besproken met de bestuurders.

Het dagelijks bestuur

F. Barel (voorzitter)

G. Kok (vicevoorzitter)

A. Jesse (secretaris)


Belangrijke overlegpunten in 2012

 • Het programma 2012-2015: dit is regelmatig onderwerp van gesprek geweest: waar gaat ProRail naartoe en wat betekent dat voor de medewerkers?
 • Lean: in 2012 is veel gesproken over de invoering van de Lean-methode om onze bedrijfsprocessen te verbeteren. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht over het selectieproces van aanbieders en is nauw betrokken bij de vervolgstappen in dit proces.
 • Reisinformatie: per 1 november 2012 is de verantwoordelijkheid voor de reisinformatie overgedragen van ProRail naar NS. De ondernemingsraad heeft deze overgang intensief en professioneel begeleid.
 • Beoordelingscyclus: in 2012 is onze beoordelingscyclus geëvalueerd.
 • Keyrail: in 2012 is er helderheid gekomen over de positie van de gedetacheerde ProRail-collega’s bij KeyRail.
 • 1 in Finance: de voorlopige adviesaanvraag over een vernieuwde financiële functie is behandeld.
 • Beter voor Buiten: de ondernemingsraad is betrokken bij de samenvoeging van Relatiebeheer van Projecten, Accountmanagement van Vervoer en Dienstregeling en Omgevingscommunicatie, de Communicatiepool en Publiekscontacten van Communicatie.
 • Huisvesting: er is overlegd over de huisvesting in Amsterdam en Utrecht en over Het Nieuwe Werken.
 • De wijze van samenwerking tussen de bestuurder en medezeggenschap is een belangrijk onderwerp van gesprek.
 • In aanwezigheid van president-commissaris Michiel Boersma heeft overleg plaatsgevonden over wat in 2012 bereikt is en wat de verwachtingen zijn voor 2013.
 • De president-directeur, Marion Gout-van Sinderen, en de directeur Operatie, Paul Dirix, hebben deelgenomen aan een deel van het programma van de medezeggenschapsdag.
 • Verder zijn onder meer het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de positionering van ProRail in de ondernemingsraad besproken.