Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Duurzame inzetbaarheid

Dat medewerkers langer gemotiveerd en gezond aan het werk zijn en blijven, is voor ProRail van onschatbare waarde. We noemen dat duurzame inzetbaarheid en daarover hebben we met de bonden afspraken gemaakt. In 2012 keken we daarbij nog beter naar de relatie met onze bedrijfsdoelen.

Individu en doelgroep

ProRail zet al langer in op duurzame inzetbaarheid. Afspraken daarover werden tot nu toe vooral op individueel niveau gemaakt. Dat verandert: de laatste jaren wordt de ontwikkeling van medewerkers steeds meer bezien in het licht van de organisatie als geheel.

Toch bleek het op de werkvloer lastig om duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te houden. Daarom kozen we in 2012 voor een andere benadering, waarbij we niet meer op het individu waren gericht, maar op specifieke doelgroepen binnen de organisatie.

Vitaal Werken

De werkgever speelt een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid, maar cruciaal is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Daarom hanteren wij sinds 2012 het Vitaal Werken Advies, gebaseerd op een concept van TNO: medewerkers vullen – op eigen verzoek – een uitgebreide vragenlijst in over onder meer gezondheid, energie, kennis, vaardigheden en motivatie. Dat resulteert in een Vitaal Werken Advies. Een Vitaal Werken-coach adviseert de medewerker bij aanpassingen in werk of persoonlijk leven. Het resultaat is dat medewerkers langer en vitaler (door)werken, wat de slagkracht van ProRail vergroot en waardoor medewerkers zich op de lange termijn beter voelen. In 2012 is de pilot voor deze aanpak succesvol afgerond bij de afdeling Ongevallenbestrijding. In 2013 zal de aanpak voor andere afdelingen binnen ProRail beschikbaar zijn.

Fit en gezond

Op allerlei manieren helpt ProRail haar medewerkers om fit en gezond te worden en te blijven. Het projectbureau ProRail Vitaal is organisator en deskundige vraagbaak. In 2012 heeft ProRail Vitaal 8 projecten gerealiseerd en 7 opgestart (lopen door in 2013), vooral op verkeersleidingsposten, maar ook bij andere afdelingen, zoals de workshops ‘Energie op het werk’, ‘Voeding op posten’ en Fruit op de werkplek. Ook hebben medewerkers health checks gedaan om bewustwording over de eigen gezondheid te bevorderen. ProRail-breed zijn onder de aandacht gebracht: de Goed Bezig Bonus, de Traploopweek en ondersteuning bij de Tour des Postes, een fietstocht langs alle 13 verkeersleidingsposten, en zijn ook de Vitaal-nieuwsbrieven en een projectenboekje uitgebracht.

Job Alerts

ProRail is een grote organisatie, die de medewerker die daaraan toe is, nieuwe uitdagingen kan bieden. Dat willen we meer voor het voetlicht brengen. Daarom introduceerden we in 2011 Job Alerts: geabonneerde medewerkers krijgen een e-mail bij interessante vacatures op de interne vacaturesite. Gebruikers zijn zeer tevreden over de mogelijkheid van Job Alerts en maken er regelmatig gebruik van. De gebruiksvriendelijkheid van deze functionaliteit draagt daar zeker aan bij.