Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Leefbaarheid

Het spoor maakt Nederland bereikbaar en draagt bij aan economische ontwikkeling in een regio. Veel spoor betekent: veel mensen die langs het spoor wonen en werken. Hoe meer treinen hoe groter de impact op de omgeving. We willen een goede buurman zijn voor de omwonenden van het spoor. Daarom vinden we leefbaarheid van groot belang. Een mooi voorbeeld is de situatie in Nijverdal.

Een veiliger en leefbaarder Nijverdal

De verbindingsweg tussen Zwolle en Twente, de N35, loopt dwars door de kern van Nijverdal. Dit veroorzaakt lange files en onveilige situaties. Dat moet veranderen. Om de leefbaarheid en de veiligheid van het dorp te vergroten, wordt de N35 verplaatst naar het tracé waar 3 jaar geleden het spoor nog lag. Dat spoor is naar het noorden opgeschoven, waar de weg en het spoor gezamenlijk in één tunnel zijn gelegd. Dit heet het Combiplan Nijverdal en is de eerste gecombineerde weg- en spoortunnel in Nederland.

Rijkswaterstaat is de opdrachtgever van het plan. ProRail realiseert de bovenbouw inclusief de beveiliging en richt het station in. Het Combiplan Nijverdal is in zijn geheel in 2014 klaar.

Wat levert het Combiplan Nijverdal op?

  • Minder files in de kern van Nijverdal.
  • Minder stank en geluidsoverlast.
  • Het stationsgebied wordt veiliger en beter bereikbaar.
  • Geen gelijkvloerse spoorkruisingen meer in Nijverdal, het waren er 5.
  • Een betere verkeersveiligheid in Nijverdal.
  • Dubbelspoor bij het station en de tunnel: hierdoor wordt de treinverbinding betrouwbaarder.
  • Een nieuw station dichter bij het centrum van Nijverdal, in het open deel van de tunnel.