Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Innovatie

Het spoor is steeds in beweging. In alle opzichten: we willen voortdurend innoveren om reizigers en vervoerders te kunnen blijven bedienen, en dat op een steeds veiligere en duurzamere manier. Ook in 2012 hebben we geïnvesteerd in innovatie.

Logistieke en technologische doorbraken

Onze innovatieagenda is vooral gericht op logistiek en technologie. Op die gebieden willen we doorbraken realiseren. Onze aanpak:

1. Innovaties helpen ons strategische doelen te bereiken

Innovatie is geen doel op zich. We innoveren om onze strategische doelen te bereiken. We leggen de nadruk op must have-innovaties, gericht op de korte termijn (bijvoorbeeld betere bijsturing).

2. Innovaties lossen een probleem echt op.

We willen eerst goed begrijpen wát het probleem werkelijk is en wáár het zit. Pas daarna ontwikkelen we innovatieve oplossingen. Deze werkwijze hebben we in 2012 toegepast bij onze analyse van de winterproblemen en van de roodseinpassages.

3. We innoveren samen met ketenpartners

Innovaties komen tot stand door vakmanschap te verbinden over onze bedrijfseenheden en organisatiegrenzen heen. We organiseren dit nu onder andere via ontwerpateliers waarin experts samenwerken aan één integraal spoorontwerp. Ook zijn we een ‘van buiten naar binnen-beweging’ gestart, om initiatieven vanuit vervoerders, marktpartijen, wetenschap en partners als Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en TNO te stimuleren.

Eén afdeling Innovatie & Duurzame Ontwikkeling

Om onze innovatie- en ontwikkelkracht te bundelen, hebben we vanaf 1 januari 2012 de 4 afdelingen Innovatie, Strategie & Business Development, Duurzaamheid en Strategisch Technologiebeleid samengevoegd tot één afdeling Innovatie & Duurzame Ontwikkeling. Deze afdeling hebben we als centrale afdeling bij de president-directeur gepositioneerd.

Innovatieve resultaten 2012

Wat zijn de innovatieve resultaten die we in 2012 hebben behaald? De belangrijkste op een rij:

  • Actuele treinposities vastgesteld via GPS.
  • Een nieuw systeem om booggeluid te verminderen.
  • Robuuster spoor met ExploRail.
  • Geaccepteerde innovatievoorstellen van derden.

Actuele treinposities vastgesteld via GPS

Treinviewer is een proef waarbij we GPS-informatie vanuit de treinen van Arriva in Noord- Nederland combineren met de actuele treinposities die we vanuit onze verkeersleiding krijgen. Doel is kijken of we de GPS-data kunnen gebruiken als aanvulling op onze eigen informatie, zodat we een nog beter inzicht krijgen in de actuele treinposities.

De actuele treinposities in deze proef worden met Google Maps gevisualiseerd (zie treinviewer.nl). Deze service is ook via smartphones te gebruiken. De proef is in 2012 succesvol gebleken en wordt in 2013 uitgebreid naar andere lijnen van Arriva in de Achterhoek en de MerwedeLingeLijn. We hebben ook andere vervoerders aangeboden deze dienst met hen te ontwikkelen.

Een nieuw systeem om booggeluid te verminderen

WielRailConditionering (WRC) is een systeem waarbij het gillende booggeluid van treinen die door een krappe bocht of over een wissel rijden, wordt verminderd. WRC is dynamisch: het wordt vanuit de trein toegepast en is dus niet aan bepaalde locaties gebonden, zoals bestaande methoden. WRC wordt stapsgewijs op alle treinen geïmplementeerd. De verwachting is dat WRC ook de slijtage en daarmee het benodigde onderhoud zal verminderen. De komende jaren gaan we de voordelen merken.

Robuuster spoor met ExploRail

Hoe kunnen we storingen beter voorkomen en sneller oplossen? Samen met NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Technologiestichting STW financieren wij ExploRail, een reeks promotieonderzoeken die zich precies op deze vragen richt.

ExploRail kent op dit moment 2 concrete researchvragen:

  • Zelfdenkend spoor: hoe ontwikkelen we een spoorinfrastructuur die straks zelf aangeeft wanneer, hoe en waar deze onderhouden wil worden?
  • Whole System Performance: hoe kunnen we storingen op het spoor voorkomen en sneller oplossen door de samenwerking tussen partijen op het spoor te optimaliseren?

Innovatievoorstellen uit de markt

Uiteraard kunnen we niet innoveren zonder hulp van marktpartijen. Daarom bieden we via het loket voor unsolicited proposals (USP) ingenieursbureaus, adviesbureaus en bouwbedrijven de mogelijkheid innovatievoorstellen te doen. In 2012 zijn 19 voorstellen ingediend. Daarvan zijn er 3 geaccepteerd (nr 1 t/m 3 in de lijst hieronder), is bij één het voornemen tot acceptatie (nr 4) en zijn er 4 nog in behandeling. In 2011 zijn 4 voorstellen geaccepteerd:


1. Overspeed Stop Relay, van Arcadis

Dit voorstel biedt een relatief eenvoudige, technische oplossing om op bepaalde plaatsen harder te rijden zonder dat de veiligheid in het geding komt.

2. Pilot kostenverlaging van 20% op dwarsliggers, van VolkerRail

In een gezamenlijke praktijktest onderzoeken we met VolkerRail of de B-70 dwarsligger (Duitse standaard) op het Nederlandse spoor kan leiden tot lagere kosten.

3. Test inframonitoring vanuit de trein, van Lloyds Register Rail

Met inframonitoring kan Lloyds de conditie van de infrastructuur vanuit een reizigerstrein meten. Denk aan geometrische spoorligging, rijcomfort, bovenleidingkwaliteit en geometrische laskwaliteit. We verwachten dat we dankzij de gemeten data voordelen kunnen behalen op het gebied van preventief onderhoud, kostenreductie en onderhoudsoptimalisatie. Samen voeren we de test uit.

4. Electronic Track Relay, van Movares en Nieaf-Smitt

Tot slot zijn we vergaand in gesprek over Electronic Track Relay van Movares en Nieaf-Smitt. Dit voorstel zorgt dat de beveiligingsinstallatie minder gevoelig wordt voor externe verstoringen. Dat is van belang voor de werking van de treinbeveiligingsinstallatie, het tijdig sluiten van overwegbomen en het vergrendelen van wissels.