Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Beheer van stations

Reizigers hechten waarde aan toegankelijke en comfortabele stations, die bovendien schoon, veilig en duurzaam zijn. Daarom hebben we ook in 2012 verder gewerkt aan tal van verbeteringen. Een meerderheid van de reizigers gaf onze stations in 2012 een ruime voldoende voor zowel de reinheid als de sociale veiligheid op de stations.

Beter toegankelijk

Van de reizigers met een functiebeperking moet 90% in 2020 zelfstandig met de trein kunnen reizen. Om dit doel te bereiken hebben we in de periode 2008-2012 op 25 stations liften bijgeplaatst, is een gelijkvloerse instap mogelijk gemaakt op de perrons van ruim 100 stations en hebben we meer dan 1.500 maatregelen uitgevoerd om reizigers met een functiebeperking nu al zelfstandiger te kunnen laten reizen: contrasterende dubbele trapleuningen, trapleuningen met braille-informatie, aangepaste geleidelijnen, witte perronranden, meer liften en meer hellingbanen.

Meer fietsenstallingen

In de periode 2000-2012 hebben we in totaal rond de 300.000 nieuwe stallingsplaatsen aangelegd. Zo kreeg in 2012 station Arnhem Centraal een nieuwe fietsenstalling, met 2.200 extra plaatsen, en werden bijvoorbeeld op de stations Gouda en Wormerveer nieuwe bewaakte fietsenstallingen geopend. Daarnaast zijn we met pilots gestart om bestaande stallingen slimmer te benutten, onder meer in Utrecht, Groningen en Zutphen. Stallingen in Utrecht en Amsterdam krijgen meerdere verdiepingen. De komende jaren zullen er naar verwachting 100.000 plaatsen bijkomen.

Winter dubbellaags stallen fiets in stappen

Winter dubbellaags stallen fiets in stappen

 

Meer comfort op kleine stations

Op station Breukelen is de wachtruimte sterk verbeterd: met vloerverwarming, ornamenten aan het plafond en gratis wifi. Dit is een voorbeeld van onze maatwerkaanpak van kleine stations met het project Prettig Wachten. In 2013 passen we deze aanpak ook toe op andere kleine stations.

Stationshal station Gorinchem

Stationshal station Gorinchem

 

Nieuw meubilair op stations

Het meubilair op de grote stations, zoals banken, wachtruimten, afvalbakken en vertrekstaten, is vaak al meer dan 20 jaar oud. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom zijn we in 2012 begonnen met het vervangen van het oude meubilair. Tot 2014 zijn Arnhem, Rotterdam Centraal, Rijswijk, Den Haag Centraal, Breda en de stations op de Valleilijn aan de beurt. Van 2014 tot 2020 volgen nog ruim 70 stations.

Reinheid

 • Reizigerstevredenheid over Reinheid stations
  2012

   95%

   100%

  55%
  58%
  2011

   100%

  58%
  2010

   100%

  58%

In 2012 is er op het gebied van reinheid flink bijgestuurd. Dat was nodig omdat er diverse stations, waaronder de 4 kathedralen (dit zijn de 4 grootste stations: Amsterdam CS, Utrecht CS, Den Haag CS en Rotterdam CS), in verbouwing zijn, waardoor er op die stations sprake is van extra vervuiling. Bovendien wordt het gevoel van reinheid nadelig beïnvloed als een station er ‘rommelig’ uitziet. Genomen maatregelen zijn: het uitvoeren van extra schoonmaakbeurten en het beperken van een rommelige aanblik van het station, door scherp te zijn op het visueel afschermen van bouwplaatsen en het verwijderen van bouwmaterialen. Hoewel de klantwaardering voor de reinheid op de overige categorieën stations hoger is dan voor de kathedralen, geeft 58% van de reizigers de reinheid op stations een 7 of hoger.

Sociale veiligheid

 • Reizigerstevredenheid over Sociale veiligheid overdag
  2012

   98.8%

   98.8%

  90%
  90%
  2011

   100%

  91%
  2010

   100%

  91%

 • Reizigerstevredenheid over Sociale veiligheid 's avonds
  2012

   98.3%

   98.3%

  59%
  59%
  2011

   100%

  60%
  2010

   98.3%

  59%

Bovengenoemd fenomeen, stations in verbouwing, is ook van invloed op het gevoel van sociale veiligheid. Dezelfde maatregelen, het schoon houden van een station en het beperken van een rommelige aanblik, hebben ook positief uitgewerkt op het gebied van sociale veiligheid. Ten behoeve van de sociale veiligheid zijn daarnaast extra maatregelen genomen, met name om zo veel mogelijk helderheid te geven over de routing: aanduiding van looproutes, loopvlak, blindengeleidelijnen, de toegangsroutes tot de stations en de bewegwijzering naar de fietsenstallingen.

Duurzaamheid

ProRail werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van stations, en dat willen we zo duurzaam mogelijk doen. Zo hebben we een scan ontwikkeld waarmee we de duurzaamheid van stations meten op de terreinen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Deze stationsscan zetten we in bij alle nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsplannen voor stations. Eén van de einddoelen is een energiebesparing van 30% in 2020 ten opzichte van 2005. De stationsscan Duurzaamheid is onderdeel van het Europese project SusStation.