Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Bouwen aan het spoor

ProRail bouwt voortdurend aan het spoor en aan stations. Zo is in 2012 de Hanzelijn geopend met 2 nieuwe stations, hebben we spoor aangelegd of vernieuwd in de havens van Rotterdam en Amsterdam, en zijn verschillende knelpunten aangepakt.

De Hanzelijn

Op 9 december 2012 is de Hanzelijn in gebruik genomen, volgens planning en binnen budget. De Hanzelijn, een nieuwe spoorlijn van 50,5 km lang, verbindt Lelystad met Zwolle. Het is de laatste schakel in de spoorverbinding tussen de Noordelijke Randstad en Noord-Nederland. De Hanzelijn biedt reizigers een betere verbinding en meer reismogelijkheden.

Koningin Beatrix stapt uit op station Dronten tijdens de opening van de Hanzelijn

Koningin Beatrix stapt uit op station Dronten tijdens de opening van de Hanzelijn

Voor Lelystad en Almere, steden die tot nu toe eenzijdig op het westen waren gericht, heeft de Hanzelijn het noorden en het noordoosten van Nederland ontsloten. Voor Kampen geldt het omgekeerde. Dronten heeft zelfs voor het eerst een spoorverbinding en een station gekregen. Een wens die de stad had sinds de inpoldering van Flevoland, is hiermee in vervulling gegaan.

De Hanzelijn beschikt als eerste spoorlijn in Nederland over een vergunning van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De vorig jaar van kracht geworden nieuwe Spoorwegwet vereist een vergunning voor het in exploitatie nemen van een nieuwe spoorlijn. Het project Hanzelijn is het eerste project waarvoor deze vergunning is verstrekt. De Hanzelijn is voorzien van een ERTMS-veiligheidssysteem. Dit Europese veiligheidssysteem gaat verder dan de Automatische TreinBeveiliging Verbeterde versie (ATB-Vv), waardoor treinen harder kunnen rijden.

De Hanzelijn is tot stand gekomen dankzij intensieve samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Zwolle, Hattem, Kampen, Dronten en Lelystad, de waterschappen Zuiderzeeland, Groot-Salland en Veluwe, de omwonenden langs de Hanzelijn, de Stichting Flevolandschap en Staatsbosbeheer.

Hanzeboogbrug in de sneeuw

Hanzeboogbrug in de sneeuw

De grote blikvanger van de Hanzelijn is de Hanzeboog, al sinds 14 juni 2011 rijdt het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort over deze nieuwe brug.

In 2012 heeft ProRail met de Hanzeboog de Nationale Staalprijs gewonnen in de categorie infrastructuur. De Nationale Staalprijs wordt sinds 1971 tweejaarlijks uitgereikt. Ook het nieuwe station Arnhem heeft een Staalprijs gewonnen [Comfortabele stations].

‘Zwolle spoort’

Zwolle is een belangrijk vervoersknooppunt voor trein en bus, dat zich mag verheugen in een toenemend aantal reizigers, zeker ook door de komst van de Hanzelijn. Met het project ‘Zwolle spoort’ worden het station en het spoor geschikt gemaakt voor de toekomst. De aanpak is succesvol geweest omdat omwonenden en reizigers in een vroeg stadium bij het project zijn betrokken. Dat heeft veel nuttige ideeën opgeleverd, bijvoorbeeld de tijdelijke extra perrons in 't Harde en Meppel, waardoor reizigers snel van trein naar bus konden overstappen toen het spoor bij Zwolle buiten gebruik was. De reacties waren positief.

Werkzaamheden bij station Zwolle

Werkzaamheden bij station Zwolle

Laad- en losplaats Almelo

In de nacht van 2 op 3 januari 2012 stortte één van de sluisdeuren van de sluis bij Eefde in het Twentekanaal naar beneden. Het scheepvaartverkeer tussen Rotterdam en Twente kwam daarmee volledig tot stilstand. De Container Terminal Twente en bedrijven als AkzoNobel, Vredestein en Grolsch waren ernstig gedupeerd.

In sneltreinvaart heeft ProRail in samenwerking met de gemeente Almelo de oude los- en laadplaats bij Almelo geschikt gemaakt voor containeroverslag vanaf de trein. Ook werd de benodigde spoorcapaciteit beschikbaar gesteld. Daarmee kon ongeveer een derde van de weggevallen binnenvaart over het spoor worden gecompenseerd, dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeente Almelo, logistiek dienstverlener Raillogix en goederenvervoerder Locon Benelux. Op 26 maart was de sluis bij Eefde weer hersteld en kon de scheepvaart Twente weer bereiken.

Nieuw spoor op Maasvlakte 2

Op 29 oktober 2012 is 12,5 kilometer goederenspoor op de Tweede Maasvlakte in gebruik genomen. Het spoor is aangelegd in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, met ondersteuning van ProRail. Inmiddels is het economisch eigendom van het spoor (ter beheer en onderhoud) overgedragen aan ProRail. Op de Maasvlakte sluit het nieuwe spoor aan op de bestaande Euromax Terminal Rotterdam, één van de meest geavanceerde en milieuvriendelijke terminals ter wereld, waar de allergrootste containerschepen terecht kunnen. Vanaf 2014 geeft het spoor ook aansluiting op een aantal nieuw te realiseren containerterminals.
Via de 160 kilometer lange Betuweroute kunnen dagelijks 150 treinen met goederen naar de Duitse grens rijden, klaar voor transport verder Europa in. 

Seinen op Maasvlakte

Seinen op Maasvlakte 2

Vernieuwd spoor in de Haven Amsterdam

Op 24 september 2012 zijn de vernieuwde goederensporen Aziëhavenweg en Westhavenweg in de Amsterdamse haven in gebruik genomen. ProRail heeft bovendien het emplacement Aziëhavenweg geschikt gemaakt voor elektrisch goederenvervoer, en het emplacement Westhavenweg is aangepast aan langere goederentreinen tot 750 meter. Daardoor is schoner, stiller en vlotter railvervoer met langere treinen mogelijk geworden in de Haven Amsterdam. De investering was 20 miljoen euro. Dit is van groot belang voor de Haven Amsterdam, waar jaarlijks 4 miljoen ton goederen per trein wordt aan- en afgevoerd: van olie, staal en kolen tot afval en auto's. Het spoor is voor lange afstanden een goed alternatief voor het wegvervoer.

Elektrificatie spoor bij Coevorden

Het keer- en opstelspoor voor goederentreinen op het emplacement van Coevorden is in 2012 geëlektrificeerd. Op 12 november 2012 kon de eerste elektrische goederentrein rechtstreeks van Coevorden naar Rotterdam rijden. Tot dan toe moesten de elektrische goederentreinen keren met behulp van een diesellocomotief. Dat gaat nu efficiënter, sneller en duurzamer. De elektrificatie was een langgekoesterde wens van goederenvervoerder Bentheimer Eisenbahn en van de Euroterminal Coevorden. We verwachten dat de nieuwe situatie ook de punctualiteit van de reizigerstreinen ten goede zal komen.

Ruimte voor de Waal en de IJssel

De Waal moet in de bocht bij Nijmegen door een smal winterbed, een flessenhals voor het water dat in toenemende hoeveelheden moet worden afgevoerd naar zee. Daarom wordt bij Lent een nevengeul aangelegd, die de rivier de ruimte geeft om meer water af te voeren. De aanleg van de nevengeul heeft ook gevolgen voor de spoorbrug over de Waal: de fundering van 3 pijlers moet worden verdiept, de pijlers zelf moeten worden verzwaard, en wel zó dat het water optimaal kan doorstromen en dat ze visueel goed worden ingepast in hun omgeving.

Ook de IJssel bij Deventer moet meer ruimte krijgen. Daartoe worden langs de rivier geulen gegraven, en 4 pijlers van de spoorbrug moeten worden aangepast. In 2012 zijn verschillende onderzoeken ter plaatse uitgevoerd. Ook is het ontwerp van de pijlers verder uitgewerkt. Beide rivieren moeten op 31 december 2015 de gewenste ruimte hebben. Om dat mogelijk te maken, werken we intensief samen met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Sporen in Den Bosch

Het spoor in en rond Den Bosch moet klaargemaakt worden voor de toekomst. Onderdeel daarvan is een nieuwe fly-over over de Veemarkt, de Dieze en de sporen van en naar Utrecht. Daarvoor zijn in 2012 de eerste liggers geplaatst, waarvoor het treinverkeer enkele weekenden moest worden stilgelegd. Het was een spectaculaire operatie, zo'n 20.000 mensen hebben via webcams meegekeken.

Om de omwonenden te beschermen tegen het lawaai van het spoor worden geluidsschermen geplaatst. Bij de vormgeving hebben we de direct omwonenden betrokken: tijdens de inloopavond op 19 november konden zij zelf kiezen uit verschillende mogelijkheden. Het werk gaat in 2013 door.

Hijswerkzaamheden fly-over bij station 's-Hertogenbosch

Hijswerkzaamheden fly-over bij station 's-Hertogenbosch