Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Punctualiteit in het goederenvervoer

Voor het goederenvervoer vergelijken we de werkelijke aankomsttijden met de planning, daarbij houden we rekening met de eventuele vertrekvertraging. Bij de berekening gaan we uit van een toegestane afwijking van 3 minuten. De gemiddelde aankomstpunctualiteit in het goederenvervoer is in 2012 81,4%. We hebben onder meer last gehad van extreme winter in het buitenland, met name de Alpen. Hierdoor moesten veel treinen parkeren in Nederland en Duitsland, waardoor minder spoor beschikbaar was.

Maatregelen voor meer punctualiteit in het goederenvervoer

De maatregelen die we nemen om verstoringen binnen het goederenvervoer te voorkomen en problemen sneller te verhelpen, helpen ook om de treinen punctueler te laten rijden. Daarnaast hebben we in 2012 nog de volgende maatregelen genomen:

  • De focus ligt op doorstroming, ofwel een goederentrein zo min mogelijk laten stoppen.

  • In 2012 hebben we een nieuw ICT-systeem ingevoerd op basis waarvan we beter betrouwbare informatie realiseren.

Versperringsmaatregelen

Als de treinenloop ergens wordt verstoord, bestaat het risico dat ook het treinverkeer elders hinder ondervindt, wordt verstoord of vertraging oploopt. Dat voorkomen we met zogeheten versperringsmaatregelen (dit is een afhandelingsafspraak waarin de wijze van afhandeling van treinen in geval van versperring van een bepaald baanvak is vastgelegd). Die versperringsmaatregelen zijn opgesteld in overleg met de vervoerders.

Mede naar aanleiding van de winterproblemen in februari 2012 hebben we besloten om de versperringsmaatregelen eens goed onder de loep te nemen: optimaliseer de procedures rond een verstoring zodanig  dat we maximaal gebruik kunnen blijven maken van de infrastructuur, en zorg dat de punctualiteit van de treinen en de capaciteit van het spoorwegnet maximaal blijven.