Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Veilig werken

Ook in 2012 is de aandacht voor de arbeidsveiligheid bij ProRail groot geweest. Wij verwachten dat het aantal veiligheidsincidenten onder medewerkers van ProRail en bij onze opdrachtnemers de komende jaren geleidelijk verder zal afnemen.

2012, Normenkader Veilig Werken voorbereid


‘Veilig Werken’

In 2012 hebben we onze veiligheidsvoorschriften en -regels aangescherpt, met veel aandacht voor de gevaren waar baanwerkers aan blootstaan, zoals aangereden worden door een passerende trein of geëlektrocuteerd worden. In 2012 is ook het normenkader veilig werken vernieuwd. Onder andere is hierin geregeld dat vanaf 2013 geen eilandbuitendienststellingen meer worden toegestaan.

Baanwerkers ontdoen wissel van ijs en sneeuw

Baanwerkers ontdoen wissel van ijs en sneeuw

Veiligheidsladder

Veiligheid speelt ook een steeds grotere rol bij het gunnen van spoorwerk. Een hoger veiligheidsbewustzijn van de spooraannemers en leveranciers betekent een hogere score op de veiligheidsladder. ProRail beloont deze score door deze positief mee te wegen bij aanbestedingen. Kortom: hoe veiliger er gewerkt wordt, hoe groter de kans op het verwerven van een opdracht. De veiligheidsladder is in opzet vergelijkbaar met de door ProRail ontwikkelde CO2-prestatieladder. Dit instrument is inmiddels breed geaccepteerd in de bouwsector.

Veiligheidspaspoort

In 2012 is gestart met de invoering van life saving rules en een veiligheidspaspoort voor baanwerkers naar het voorbeeld van de petrochemische industrie. Hierin wordt geregistreerd welke certificaten de persoon heeft die op of rond het spoor werkt en welke instructies hij heeft gehad. Het paspoort werkt daarnaast als een puntenrijbewijs. Als iemand die op of rond het spoor werkt een regel overtreedt, dan registreren we dat in het paspoort. De invoering van het veiligheidspaspoort wordt in 2013 afgerond.

Veiligheidsincidenten medewerkers

 • Veiligheidsincidenten (Aanrijding personeel, elektrocutie)
  2012

   50%

  1
  2011

   100%

  2
  2010

   50%

  0

We doen er alles aan om de mensen die in opdracht van ProRail aan het spoor werken een veilige werkomgeving te bieden. Er vond in 2012 helaas één aanrijding plaats.

Samenwerking

Als één van de grootste bouwopdrachtgevers van Nederland willen we de veiligheidscultuur in de bouwsector versterken. Samen met Rijkswaterstaat hebben we daarom het voornemen om in 2013 een ‘Code of Governance bouwveiligheid’ te ondertekenen. We zijn ervan overtuigd dat we, door goed en open samen te werken met onze opdrachtnemers, het aantal veiligheidsincidenten onder spoorwerkers kunnen terugdringen.