Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Veilig leven

Het spoor houdt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio. Maar hoe meer treinen er rijden, hoe groter ook de impact op de omgeving: een trein die op volle snelheid rijdt, kan een risico zijn. We willen de samenleving bewuster maken van de risico’s rond het spoor. Onze doelstelling tot en met 2015 is een halvering van het aantal vermijdbare ongevallen op overwegen en langs het spoor ten opzichte van 2011.

Veiligheid op overwegen

Op overwegen doen zich nog steeds te veel aanrijdingen en bijna-aanrijdingen voor. Het worden er minder, maar elk incident is er één te veel. In 2012 waren er 38 aanrijdingen (2011: 42), 14 doden en 4 zwaargewonden op overwegen. Helaas is het ook eenmaal voorgekomen dat iemand die te hulp schoot daarbij is omgekomen.

Ook hebben we in 2012 actief campagne gevoerd in het land. Zo hebben we in radiospotjes geattendeerd op de gevaren van overwegen. Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland hebben scootmobieltrainingen gegeven aan ouderen, met daarin een ‘overweg-module’ door ProRail-medewerkers.

Voor basisscholieren hebben we de ’Leuker Wachten’-prijsvraag georganiseerd. Gastdocenten van ProRail hebben het hele jaar door voorlichting gegeven op basisscholen, en middelbare scholieren hebben we in oktober en november benaderd met een campagne waarin de rapper Mr. Polska figureerde, die een speciale rap over dit onderwerp uitbracht.

In het kader van het Programma Verbetering Veiligheid Overwegen (PVVO Nieuw) is in 2012 overleg gevoerd met de verantwoordelijken van alle particuliere overwegen om te komen tot uniformering van de (technische) inrichting van deze overwegen. Op ongeveer 100 stationsoverpaden zijn hangwerken aangebracht die moeten voorkomen dat reizigers onder de bomen door kruipen. Er is in 2012 een aantal pilots uitgevoerd waarbij de dichtligtijd van overwegen is verkort. De leerervaringen uit deze pilots worden vanaf 2013 breed ingezet.

 • Aantal aanrijdingen op overwegen
  2012

   81%

  38
  2011

   89%

  42
  2010

   100%

  47

 

Opheffen overweg Bilthoven

Vlak bij station Bilthoven ligt een overweg, waar veel incidenten plaatsvinden. Dat is binnenkort verleden tijd, de overweg wordt vervangen door 2 onderdoorgangen: één voor het snelverkeer en één voor fietsers en voetgangers. De nieuwe onderdoorgangen zijn onderdeel van de reconstructie van het stationsgebied in Bilthoven. Het werk is gestart in de zomer van 2012 en zal eind 2013 zijn afgerond.

 


Fietsers bij spoorwegovergang

Spoorlopers

Ook langs het spoor kan en moet de veiligheid worden verbeterd. Wandelaars langs het spoor, spelende kinderen of mensen die een sluiproute nemen: nog steeds blijkt dat zij zich niet bewust zijn van de gevaren.

Om het gevaar van spoorlopen onder de aandacht te brengen hebben we voor de start van het campingseizoen 2012 weer campagne gevoerd, samen met gemeenten, VVV's en de ANWB.

Meer veiligheid door preventie

Ook direct langs het spoor is ProRail actief om ongevallen te voorkomen door inzet van technische hulpmiddelen en buitengewone opsporingsambtenaren:

 • Camera’s worden ingezet voor vandalismepreventie (met name bij overwegen).

 • Middengeleiders op de rijbaan voor de overweg voorkomen dat mensen slalommen en vervolgens onder of tussen de spoorbomen door gaan.

 • Hekken bemoeilijken de toegang tot het spoor.

 • Buitengewoon opsporingsambtenaren en politie surveilleren langs het spoor en delen boetes uit aan spoorlopers.

 

Zelfdodingen

Zelfdodingen zijn een maatschappelijk probleem en veroorzaken veel leed, niet alleen voor de nabestaanden, maar ook voor de machinisten, conducteurs en hulpverleners, zoals ongevallenbestrijders en buitengewoon opsporingsambtenaren. Bovendien leiden ze tot ernstige verstoringen van het treinverkeer. Daarom proberen we zelfdodingen op het spoor zo veel mogelijk te voorkomen, samen met maatschappelijke instanties als GGZ Nederland, Korps Landelijke Politiediensten, de wetenschap en 113Online.

 • Aantal suicides met dodelijke afloop
  2012

   93.5%

  202
  2011

   100.0%

  216
  2010

   94.4%

  204

In 2012 vonden 202 pogingen tot zelfdoding op het spoor plaats (2011: 216) met fatale afloop. Helaas is het ook voorgekomen dat iemand die te hulp schoot daarbij is omgekomen. Gelukkig worden mensen in toenemende mate door politie, treinpersoneel of omstanders weerhouden van hun daad.