Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 2 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Resultaatbestemming

Ingevolge artikel 21.2 staat het resultaat na belastingen ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Over 2012 bedroeg het resultaat na belastingen EUR 0 miljoen (2011: EUR 0 miljoen).

Overige gegevens

De resultaatverdeling vindt plaats overeenkomstig artikel 21 van de statuten van ProRail B.V.