Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

16. Mutatie egalisatiereserve

 20122011
   
Totaal-18-24

De Mutatie egalisatiereserve betreft de toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatiereserve als onderdeel van de Overlopende passiva (zie hiervoor ook toelichting 9).