Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

13. Vrijval herwaarderingsreserve

 20122011
   
Vrijval herwaarderingsreserve materiële vaste activa211206
Totaal211206

De vrijval herwaarderingsreserve materiƫle vaste activa betreft het verschil tussen de afschrijvingskosten en de boekwaardeverliezen op basis van vervangingswaarde en de afschrijvingen op basis van historische aanschafwaarde ad EUR 211 miljoen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de herwaarderingsreserve.