Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

11. Diverse bedrijfsopbrengsten

 20122011
   
Geactiveerde productie eigen bedrijf115126
Opbrengsten deelnemingen1112
Overige bedrijfsopbrengsten4452
Totaal170190

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast ontwerp- en bouwkosten ook de kosten van het eigen projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd. Het niveau van de geactiveerde productie in 2012 is lager dan vorig jaar, dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enkele grote projecten (waaronder Hanzelijn) in de afrondende fase zijn beland. In deze fase worden minder activeerbare uren besteed dan in de eerdere projectfasen.

Opbrengsten deelnemingen

De post Opbrengsten deelnemingen bestaat uit doorbelastingen aan Keyrail B.V. uit hoofde van door ProRail verrichte diensten, zoals detachering van treindienstleiders.

Overige bedrijfsopbrengsten

 20122011
   
Periodieke ontvangsten van lagere overheden voor onderhoud en stroom77
Levering van reisinformatie aan vervoerders (voornamelijk NS-Reizigers)1112
Geactiveerde productie omgevingswerken57
Grondtransacties21
Informatievoorziening verkeersleiding33
Diversen1622
 4452