Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

8. Kortlopende schulden

 31 december 201231 december 2011
Leveranciers en handelscrediteuren 7453
Schulden aan deelnemingen510
Kortlopende schulden Rijksoverheid14992
Belastingen en sociale lasten 1220
Overige kortlopende schulden 33
Totaal 243178

De Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Hieronder zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur. In december 2012 zijn ten opzichte van december 2011 relatief hoge facturen ontvangen. Daarnaast zijn in december 2012 minder facturen betaald dan in december 2011. Beide effecten tezamen verklaren de stijging van de verplichting.

Schulden aan deelnemingen

De schulden aan deelnemingen betreffen te betalen bedragen aan Keyrail B.V.

Kortlopende schulden Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen 2011 en 2012 

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2012 ad EUR 12 miljoen (2011: EUR 11 miljoen). Over het vierde kwartaal van 2012 is er sprake van een vordering inzake omzetbelasting, deze is opgenomen onder Vorderingen (2011: EUR 9 miljoen verschuldigd).