Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

6. Voorzieningen

 Omgevingswerken   
 OnderhoudVernieuwingJubileum-uitkeringenDiversenTotaal
Stand per 31 december 201130146631213
      
Toevoegingen841720
Oprenting12003
Onttrekkingen-7-1-10-9
Vrijval0-90-12-21
      
Stand per 31 december 201232142626206

Omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail aan de voorziening toegevoegd voor de financiering van periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Hiernaast is er sprake van oprenting tegen 1,63% (2011: 2,3%). Ten aanzien van de onttrekkingen bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk zijn aan de jaarlijkse inningen en oprenting over de gestorte afkoopsommen. Bij vernieuwing worden de onttrekkingen uitgevoerd op basis van feitelijke mutaties vanuit de projecten (EUR 11 miljoen). De voorziening heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de voorziening heeft betrekking op de jaarlijkse onttrekkingen aan de voorziening voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Jubileumuitkeringen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5, 25 en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het CAO loon. Bij een dienstverband van 25 en 40 jaar ontvangt een medewerker een gratificatie van eenmaal het bruto maandloon. De voorziening bevat de voorwaardelijk opgebouwde rechten van medewerkers per 31 december 2012.

De gehanteerde veronderstellingen zijn als volgt:

Disconteringsvoet
 2,15% 
 Arbeidsongeschiktheidsrisico  0,13% - 1,72% (leeftijdsafhankelijk)
 Kans uitdiensttreding  1% - 5% (leeftijdsafhankelijk)
 Algemene loonronde  2%
 Individuele verhogingen  0% - 4% (leeftijdsafhankelijk)

 

Diversen

De voorziening Diversen is onder meer bestemd voor de dekking van de mogelijke uitkomsten inzake lopende claims en procedures en voor de dekking van kosten van lopende reorganisaties.