Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

4. Liquide middelen

 31 december 201231 december 2011
   
Totaal banktegoeden590585

ProRail houdt haar banktegoeden aan op een speciale rekening bij het ministerie van Financiƫn conform de Comptabiliteitswet. Van deze gelden ad EUR 590 miljoen is EUR 400 miljoen uitgezet als daggeldlening (2011: EUR 310 miljoen) bij de Rijksoverheid.

Het saldo liquide middelen wordt grotendeels gevormd door van derden vooruit ontvangen bedragen voor onderhoud en vernieuwing van omgevingswerken, voorfinanciering van geoormerkte programma's en verplichtingen aan leveranciers.

In de liquide middelen is een bedrag van EUR 2 miljoen aan afgegeven garanties voor met name huurovereenkomsten begrepen. Tevens is een bedrag ad EUR 2 miljoen aangehouden op een separate bankrekening op grond van een afgesloten overeenkomst tot bewaargeving. Over deze beide bedragen kan ProRail niet vrij beschikken.