Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Kerncijfers

(bedragen in miljoenen euro's) 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Exploitatie            
Bedrijfsopbrengsten 1.653 1.682 1.757 1.533 1.440 1.330
Bedrijfslasten -1.635 -1.658 -1.736 -1.516 -1.439 -1.300
Bedrijfsresultaat 18 24 21 17 1 30
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0 0
             
Vermogen            
Balanstotaal 20.582 20.414 19.573 19.031 18.101 18.193
Eigen vermogen 5.704 5.702 5.195 3.887 4.126 4.857
Langlopende schulden 314 345 494 1.814 1.855 1.971
             
Activa            
Materiële vaste activa 19.820 19.305 18.165 17.575 16.251 16.336
Jaarafschrijvingen 626 594 581 565 540 573
Bruto-investeringen 1.228 1.322 1.289 1.077 1.023 858
Investeringsbijdragen 1.039 1.130 1.284 923 929 792
             
Kernprestatie indicatoren 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Aantal botsingen (Europese Definitie) 1 4 3 1 2 2
Aantal ontsporingen (Europese Definitie) 1 3 2 4 2 3
Aantal sts (rood sein-passages) 155 154 173 210 240 ntb
Punctualiteit HRN < 5 minuten 94% 95% 93% 93% 93% 93%
Geleverde treinpaden 98% 99% 98% geen KPI geen KPI geen KPI

(in absolute aantallen) 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Medewerkers            
Aantal medewerkers (gewogen gemiddeld) 4.326 4.306 4.161 3.679 3.220 2.903
Aantal medewerkers (einde jaar) 4.129 4.321 4.269 3.897 3.336 3.055
Aantal fte's eigen (gewogen gemiddeld) 4.121 4.115 3.954 3.489 3.049 2.747
Aantal fte's eigen (einde jaar) 3.956 4.110 4.077 3.717 3.171 2.903
Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddeld) 274 431 675 804 686 584
Aantal fte's inhuur (einde jaar) 236 309 648 765 717 644
             
(in absolute aantallen) 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Kwantiteiten            
Netlengte in exploitatie 2 (in km) 3.063 3.035 3.0161 2.886 2.896 2.896
waarvan enkelsporig 951 968 959 904 915 915
waarvan meersporig 2.112 2.067 2.057 1.982 1.981 1.981
netlengte geëlektrificeerd 2.161 2.121 2.107 2.195 2.195 2.195
             
Totale spoorlengte2 (in km) 7.033 7.000 7.0021 6.823 6.830 6.830
waarvan vervangen in boekjaar 108 139 131 105 91,3 104
             
Wissels 7.195 7.352 7.3421 7.533 7.508 7.488
waarvan vervangen in boekjaar 153 215 122 130 138 126
             
Overwegen 2.731 2.759 2.7361 2.659 2.696 2.720
waarvan beveiligd 1.614 1.677 1.6731 2.036 2.059 2.066
             
Seinen 11.683 11.599 11.523 11.581 11.337 10.882
             
Stations 404 397 391 389 387 386
Stationsoppervlakte3 (in duizenden m2) 1.905 1.802 1.744 1.682 1.654 1.736
             
Beweegbare bruggen 56 58 601 76 76 86
Tunnels 17 15 13 13 13 12
             
Tonkilometers (in miljarden per jaar) 50 50 47 48 52 51
waarvan personen 37 37 35 36 37 36
waarvan goederen 13 13 12 12 15 15
             
Treinkilometers (in miljoenen per jaar) 150 149 146 145 145 143
waarvan personen 139 138 134 133 131 129
waarvan goederen 10 10 11 11 13 13
waarvan overig (aannemers/testritten) 1 1 1 1 1 1
             
Spoorwegondernemingen4 28 27 25 26 25 25
waarvan personen 9 10 10 10 10 10
waarvan goederen 19 17 15 16 15 15

In 2010 zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de onderliggende administratie van de kwantiteiten. Hiernaast zijn enkele definities aangescherpt. Dit heeft geleid tot een aanpassing van kwantiteiten in de categorieën netlengte, spoorlengte, wissels en overwegen. De aanwezige kwantiteiten zijn niet wezenlijk veranderd.  
De stijging in 2012 t.o.v. 2011 is met name het gevolg van de toevoeging van de Hanzelijn en Tweede Maasvlakte. Daarnaast zijn er ook enkele lijnen opgeheven of ingekort.
De stijging in 2012 t.o.v. 2011 wordt veroorzaakt door de aanleg van nieuwe stations en uitbreiding van bestaande stations.
Vanaf 2011 worden overige gebruikers van het spoor, zoals aannemers en exploitanten van museumlijnen niet meer gepresenteerd als klant in de kerncijfers. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.