Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Personalia directie


In onderstaand overzicht zijn de personalia van de directie samengevat. De peildatum is 31 december 2012. Alle leden van de directie hebben de Nederlandse nationaliteit.

 

Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen (1954)
President-directeur (per 11 april 2011)

Nevenfuncties:
· Lid Raad van Commissarissen Ymere.
· Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool.
· Lid Raad van Advies ROC Midden Nederland.
· Voorzitter bestuur Intercoach (onderdeel ministerie BZK; verzorgt coaching van leidinggevenden en adviseurs bij overheid).

 

H.P.M.G. Steeghs (1957)
Directeur Financiën (per 6 september 2009)

Nevenfunctie:
· Lid Ledenraad Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost.

 

P.M.E. Dirix (1969)
Directeur Operatie (per 1 januari 2011)

Nevenfunctie:
· Lid Raad van Commissarissen Rabobank Amersfoort e.o.

 

P.E.M. Buck (1952)
Directeur Projecten (per 1 april 2009)

Nevenfuncties
· Lid Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat
· Voorzitter Bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

 

P. Kraaijeveld (1968)
Directeur Vervoer en Dienstregeling (per 1 april 2009)