Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De raad als werkgever

De raad van commissarissen vervult binnen ProRail de rol van werkgever: ze draagt te benoemen leden van het statutair bestuur voor aan de aandeelhouder, benoemt de overige leden van de directie, beoordeelt hun prestaties en besluit over de beloning van de leden van de directie.

Samenstelling statutair bestuur ProRail

 Geboorte-jaarFunctiePortefeuilleDatum in dienst Datum eerste benoeming als bestuurderBenoemd tot
Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen1954president-directeurStrategie, communicatie, human resources, juridische zaken, innovatie en strategische en bestuurlijke relaties11.04.1111.04.1111.04.15
De heer P.M.E. Dirix1969directeur Operatie Beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor 01.01.1101.01.1101.01.15
De heer H.P.M.G. Steeghs1957directeur Financiën Financiën, planning & control en facilitaire zaken06.09.0906.09.0906.09.13

Statutair bestuur

De leden van het statutair bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit gebeurt op basis van een bindende voordracht van de raad van commissarissen (ten minste twee personen). De algemene vergadering bepaalt ook het aantal leden van het statutair bestuur, het bezoldigingsbeleid en ze wijst de voorzitter van het statutair bestuur aan.

Termijn

De leden van de directie worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Dit volgens de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code. Na afloop van de eerste termijn kan herbenoeming volgen, weer voor maximaal vier jaar.

Bezoldiging statutair bestuur

In 2012 besloot de algemene vergadering het bezoldigingsbeleid voor het statutair bestuur per 1 januari 2012 aan te passen. De voorgenomen wijzigingen werden eerst besproken met de raad van commissarissen. De kern van het nieuwe beleid is:

  • ProRail valt in de categorie Publiek van het Staatsdeelnemingenbeleid. In deze categorie mag de maximale beloning van leden van het statutair bestuur niet meer bedragen dan 130% van de brutobeloning van een minister (zijnde € 187.340, prijspeil 1 januari 2010). Hiermee wordt aangesloten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
  • De beloning van leden van het statutair bestuur bestaat per 1 januari 2013 uitsluitend uit een vaste component. De variabele component (tot 31 december 2010 maximaal 16% van het vaste salaris) is in twee stappen ingebouwd in het vaste salaris, met een conversiefactor van 0,5. Op 1 januari 2011 is 10% van de variabele beloning ingebouwd als 5% vaste component. Op 1 januari 2013 is de resterende 6% variabele beloning ingebouwd als 3% vaste inkomen. Per 1 januari 2013 is dus 8% (dat wil zeggen 50% van het variabele inkomen van 16%) als vast salaris ingebouwd. De bezoldiging van mevrouw Gout-van Sinderen, president-directeur, kent overigens geen variabele component. Dat is al zo vanaf haar indiensttreding.
  • De raad van commissarissen bepaalt jaarlijks de beloningsontwikkeling en de verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het statutair bestuur. Dat gebeurt op voorstel van de remuneratiecommissie. De beloningsontwikkeling moet passen binnen het bezoldigingsbeleid.
  • De vergoeding bij vertrek van een lid van het statutair bestuur is maximaal een bruto jaarsalaris.

Bezoldiging statutair bestuur in 2012 en 2011

Een overzicht van de bezoldiging van het statutair bestuur in 2012 en 2011 is opgenomen in de jaarrekening.

Vervoer

De raad van commissarissen stelt aan de leden van de directie een leaseauto en een ov-jaarkaart ter beschikking.