Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Raad en belangenverstrengeling

De raad van commissarissen hecht aan een goede taakinvulling als commissaris. Daarbij moet zelfs de schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. De raad vindt dat raad en bestuur in 2012 onafhankelijk hebben kunnen functioneren. Er zijn geen onderwerpen besproken waarbij sprake was van mogelijk tegenstrijdige belangen.

Nevenfuncties van commissarissen moeten tijdig aan de president-commissaris worden gemeld. Dat staat in het Reglement Raad van Commissarissen. Als de president-commissaris vindt dat er sprake is – of kan zijn – van (een schijn van) belangenverstrengeling, dan heeft de commissaris schriftelijke toestemming nodig van de president-commissaris voor die nevenfunctie.

Stelt de president-commissaris (de schijn van) belangenverstrengeling vast, dan wordt de nevenfunctie niet uitgeoefend. Gaat het om een nevenfunctie van de president-commissaris, wordt zijn rol overgenomen door de vicevoorzitter.