Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Nevenfuncties leden statutair bestuur

NaamNevenfunctie
Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen- Lid Raad van Commissarissen Ymere.
- Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool.
 - Lid Raad van Advies ROC Midden Nederland.
 - Voorzitter bestuur Intercoach (onderdeel ministerie BZK; verzorgt coaching van leidinggevenden en adviseurs bij overheid).
De heer P.M.E. Dirix- Lid Ledenraad Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost.
De heer H.P.M.G. Steeghs- Lid Raad van Commissarissen Rabobank Amersfoort e.o.

Functies die volgen uit de functie bij ProRail zijn niet opgenomen. Een actueel overzicht staat op ProRail.nl.

Relatie statutaire bestuur en niet-statutaire leden directie

De raad van commissarissen houdt toezicht en adviseert de directie van ProRail. De directie draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van ProRail. Alle directieleden zijn aanwezig bij de vergaderingen van de raad van commissarissen. De directie van ProRail bestaat uit de drie leden van het statutaire bestuur (zie onderdeel Samenstelling statutaire bestuur ProRail) en de volgende twee niet-statutaire directieleden:

 Geboorte-jaarFunctiePortefeuilleJaar van indiensttredingDatum eerste benoeming als lid directieBenoemd tot
De heer P.E.M. Buck1952Directeur ProjectenAanleg en verbetering van spoorinfra en stations199701.04.0901.04.13
De heer P. Kraaijeveld1968Directeur Vervoer en dienstregelingGoede klantrelatie met vervoerders en een eerlijke verdeling van de spoorcapaciteit200501.04.0901.04.13

De raad benoemt deze twee niet-statutaire leden van de directie voor een termijn van maximaal 4 jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk. De beoordelingsgesprekken met deze directieleden worden gevoerd door de raad, die ook hun bezoldiging vaststelt. Het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur vormt hiervoor de basis.

De raad van commissarissen benoemde in 2013 de heer Kraaijeveld en de heer Buck voor een nieuwe periode van vier jaar als lid van de directie van ProRail.

Alle directieleden hebben de Nederlandse nationaliteit.