Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Beoordelingscyclus directie

Na overleg met de directie stelt de raad van commissarissen jaarlijks een aantal doelstellingen vast:

  • Collectieve doelstellingen, die gelden voor de directie als geheel.
  • Individuele doelstellingen, die gelden per bestuur en bedrijfseenheid.
  • Persoonlijke ontwikkeldoelen van de directie.

De doelstellingen worden vastgelegd in managementcontracten. De leden van de directie zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de doelstellingen in de managementcontracten van het management aan wie zij leidinggeven. Tweemaal per jaar bespreekt de raad de prestaties en de voortgang. In een individueel gesprek na ongeveer een halfjaar, en in een collectief en individueel gesprek na afloop van dat jaar.

Functiezwaarte

De functiezwaarte van de directiefuncties zijn gewogen op basis van de Hay-systematiek. De directiefuncties kennen schalen, met een minimum en een maximum.

Beoordeling in 2012 over 2011

De raad van commissarissen besloot in 2012 over het jaar 2011 géén variabele beloning toe te kennen aan de leden van de directie met een variabele beloningscomponent. Hoewel de raad van commissarissen vindt dat de prestaties over 2011 een variabele beloning toestond, vond de raad het niet passend om die toe te kennen. Dit vanwege de winterproblemen in februari 2012 en een ICT-storing.

Beoordeling in 2013 over 2012

Begin 2013 besprak de raad van commissarissen het functioneren individuele leden van de directie en de directie als geheel. Dat gebeurde zowel in aan- als in afwezigheid van de directie. De definitieve afronding van de beoordeling over 2012 en de besluitvorming over de toekenning van een eventuele variabele beloning over 2012 vindt in de loop van 2013 plaats. De variabele beloning is in 2012 voor het laatst van toepassing en bedraagt maximaal 6% van het vaste salaris.