Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

De raad als werkgever

De raad van commissarissen vervult binnen ProRail de rol van werkgever: ze draagt te benoemen leden van het statutair bestuur voor aan de aandeelhouder, benoemt de overige leden van de directie, beoordeelt hun prestaties en besluit over de beloning

Beoordelingscyclus directie

Na overleg met de directie stelt de raad van commissarissen jaarlijks een aantal doelstellingen vast:

Nevenfuncties leden statutair bestuur

Functies die volgen uit de functie bij ProRail zijn niet opgenomen. Een actueel overzicht staat op ProRail.nl.

Raad en belangenverstrengeling

De raad van commissarissen hecht aan een goede taakinvulling als commissaris. Daarbij moet zelfs de schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. De raad vindt dat raad en bestuur in 2012 onafhankelijk hebben kunnen functioneren.