Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Selectie- en benoemingscommissie

Deze commissie doet de voorbereiding van de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en directieleden. Daarvoor maakt de commissie onder meer een voorstel voor de te hanteren profielschets van de raad en directie. Ook stelt de commissie een rooster van aftreden van commissarissen op en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en directieleden.

Selectie- en benoemingscommissie in 2012

In 2012 kwam de selectie- en benoemingscommissie twee keer bijeen. De commissie deed de voorbereiding van het voorstel aan de aandeelhouder voor herbenoeming van mevrouw Zuiderwijk-Jacobs als commissaris. Omdat mevrouw Zuiderwijk-Jacobs deel uitmaakt van de selectie- en benoemingscommissie, gebeurde de beraadslaging hierover buiten aanwezigheid van mevrouw Zuiderwijk-Jacobs.

Ook bereidde de commissie de besluitvorming voor over de herbenoeming van drie directieleden. Tot slot bereidde de commissie ook de bespreking voor van het eigen functioneren over 2012.