Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Auditcommissie

De auditcommissie bespreekt de financiële positie, het risicomanagement, de informatievoorziening en de ICT. De commissie keurt daarnaast het auditjaarplan goed. Bij vergaderingen zijn ook aanwezig: het directielid met de portefeuille financiën, de manager Corporate Finance en Control, de manager Corporate Audit (vanaf augustus 2012) en de secretaris van de raad van commissarissen/directie. De accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter.

Om haar taken te kunnen vervullen, ontvangt en bespreekt de auditcommissie periodiek:

 • Het conceptjaarverslag.
 • De conceptjaarrekening.
 • Het accountantsrapport.
 • De managementletter van de accountant.
 • De kwartaalrapportage.
 • Het voortgangsoverzicht van de actiepunten uit de managementletter.
 • De kwartaalrapportage corporate audit.
 • De rapportage monitoring auditbevindingen.
 • Het auditplan voor het komende jaar.
 • Het overzicht van de beheersing van toprisico’s binnen ProRail.
 • De rapportage over risicovolle projecten.
 • Het overzicht van juridische zaken.
 • Het verslag van de bijeenkomsten van het risk committee.

Auditcommissie in 2012

In 2012 kwam de auditcommissie vijf keer bijeen. Tijdens de vergaderingen kwamen, naast de hiervoor aangegeven periodieke rapportages, aan de orde:

 • De visie op risk management.
 • De ontwikkeling van de relatie tussen ProRail en Keyrail.
 • De reorganisatie van de financiële functies van ProRail.
 • De financiële projectbeheersing van de afdeling Projecten.
 • Het raamwerk financiële reeks voor het beheerplan ProRail 2013.