Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Commissies van de raad

De raad van commissarissen heeft drie commissies ingesteld die de besluitvorming van de raad voorbereiden:

De commissies hebben elk een eigen reglement. Daarin staan hun taken en bevoegdheden. De commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, behalve de auditcommissie. Die is bevoegd tot goedkeuring van het auditjaarplan. De reglementen van de commissies staan op ProRail.nl.

Samenstelling commissies in 2012

Naam Lidmaatschap auditcommissie Lidmaatschap selectie- en benoemings-commissie Lidmaatschap remuneratie-commissie
De heer M.A.M. Boersma Tot 1 mei 2012  Ja (voorzitter) Ja
Mevrouw J.G.H. Helthuis Ja Nee Nee
De heer W.E. Kooijman Nee Ja Ja
De heer P.T.H. Timmermans Ja Nee Nee
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs Vanaf 1 mei 2012 Ja Ja (voorzitter)