Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Bericht van de raad van commissarissen

2012 was voor ProRail een jaar met twee kanten. Uitgesproken teleurstellend was het treinongeval in Amsterdam op 21 april 2012. Heel positief was de opening van de Hanzelijn in december 2012.

Over de raad van commissarissen

De raad van commissarissen van ProRail houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij ProRail. De raad staat de directie met advies terzijde. De raad heeft drie commissies die de besluitvorming voorbereiden.

Het werk van de raad

De raad houdt toezicht op het beleid van de directie van ProRail en op de algemene gang van zaken bij ProRail. De raad staat de directie met advies terzijde. De raad is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de leden van de directie.

Activiteiten in 2012

In 2012 kwam de raad bijeen in zes reguliere vergaderingen. Daarnaast waren er besprekingen in de verschillende commissies (zie het onderdeel Commissies van de raad).

Commissies van de raad

De raad van commissarissen heeft drie commissies ingesteld die de besluitvorming van de raad voorbereiden:

Auditcommissie

De auditcommissie bespreekt de financiƫle positie, het risicomanagement, de informatievoorziening en de ICT. De commissie keurt daarnaast het auditjaarplan goed.

Selectie- en benoemingscommissie

Deze commissie doet de voorbereiding van de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en directieleden. Daarvoor maakt de commissie onder meer een voorstel voor de te hanteren profielschets van de raad en directie.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de raad over het bezoldigingsbeleid van directieleden. Ook maakt de commissie voorstellen voor (wijzigingen van) de individuele bezoldiging van directieleden.

De aandeelhouder

De aandelen van ProRail zijn in handen van de Nederlandse Staat, via de aparte rechtspersoon Railinfratrust BV. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigt de Staat.