Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Compliancerisico's

Compliancerisico 1: Het risico op een overtreding van de wet- en regelgeving waaronder het risico op integriteitsschendingen

ProRail opereert in een sterk gereguleerde omgeving. Naast de reguliere wet- en regelgeving waaraan alle organisaties zich dienen te houden heeft ProRail te maken met specifieke regelgeving die voortkomt uit haar maatschappelijke functie en de wijze waarop de markt waarin zij opereert is georganiseerd. Daaronder vallen onder andere veiligheidsvoorschriften, milieuwet- en regelgeving en wetgeving op het gebied van mededinging. ProRail staat op al deze gebieden onder extern toezicht. Echter, het streven is om door goed risicomanagement (intern) op dit gebied de risico’s op het schenden van wet- en regelgeving te minimaliseren. Het risico op het schenden van interne gedragsregels wordt gemanaged door middel van een gedragscode waarin interne gedragsnormen zijn vastgelegd. Vermoedens van misstanden of ongewenst gedrag moeten worden gemeld aan een aantal vertrouwenspersonen, hetzij door de medewerker zelf hetzij via de manager van een betrokken manager die een dergelijke schending vaststelt.