Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Rapportagerisico’s

Tijdig en juist rapporteren, informatie verstrekken en financiële gegevens presenteren. De informatie die wij naar buiten brengen, moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Het risico dat dit misgaat, noemen we een rapportagerisico.

Rapportagerisico 1: Onbetrouwbare informatie aan stakeholders

Het gaat hier om het risico op onvolledige, onjuiste of ontijdige verstrekking van financiële en niet-financiële informatie in kwartaalrapportages en jaarverslagen. Dit risico ontstaat wanneer medewerkers of systemen falen. Of wanneer processen de kwaliteit van de informatie onvoldoende waarborgen.

Om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te beheersen, toetsen we de systemen en medewerkers die bij de informatievoorziening zijn betrokken. Onze accountant controleert jaarlijks de jaarrekening en verricht enkele specifieke controlewerkzaamheden van de niet-financiële informatievoorziening. Hierbij gaat het om de controleerbare en betrouwbare totstandkoming van enkele geselecteerde kernprestatie-indicatoren.

Een systeem van risicomanagement kan nooit absolute zekerheid geven. Onvoorziene gebeurtenissen, bewuste of onbewuste menselijke fouten of vergissingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Maar deze beperking is noodzakelijkerwijs verbonden aan álle risicobeheersing- en controlesystemen. Hiermee rekening houdend, kunnen we met een redelijke zekerheid verklaren dat de financiële rapportages geen materiële onjuistheden bevatten en dat de controlemaatregelen goed hebben gewerkt.