Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Strategische risico’s

Jaarlijks voert ProRail risicoanalyses uit. Daaruit leiden we af wat onze toprisico’s zijn. Die toprisico’s delen we onder in strategische, operationele, rapportage- en compliance risico’s. De directie volgt deze risico’s actief en stelt vast hoe ze beter te beheersen. Voor 2012 zijn 3 strategische risico’s vastgesteld.

Strategisch risico 1: Een ernstige vertrouwenscrisis met een belangrijke stakeholder, met grote gevolgen voor het voortbestaan van ProRail in samenhang met reputatierisico

ProRail ontleent zijn bestaansrecht aan het vertrouwen van haar stakeholders: vervoerders, reizigers, de overheid, leveranciers, medewerkers enzovoort. Hun vertrouwen wordt geschonden als we afspraken niet nakomen, of als we er niet goed over communiceren. De risico’s en beheersingsmaatregelen zijn per stakeholdercategorie gespecificeerd en belegd in de organisatie. We volgen deze proactief.

Strategisch risico 2: Aantasting van onze concurrentiepositie ten opzichte van andere vormen van vervoer door gebrek aan innovatie

Technologie speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Dit geldt zowel voor vervoer over de weg als voor vervoer over het spoor. Het gaat hierbij over veiligheid, reistijd en duurzaamheid. De afgeleverde kwaliteit en de prijs van ons product bepalen de concurrentiepositie van vervoer over het spoor ten opzichte van andere vormen van vervoer. Door innovatie streven we naar een voortdurende verbetering van onze kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.

Strategisch risico 3: Gebrek aan financieringsmogelijkheden

ProRail is voor de financiering van haar activiteiten grotendeels afhankelijk van de overheid. Als die moet bezuinigen, dan hebben ook wij waarschijnlijk minder te besteden en moeten we onze ambities naar beneden bijstellen. Om dit te voorkomen letten we meer dan ooit op de kosten bij het uitvoeren van onze taken. Langetermijnprognoses worden opgesteld in de jaarlijkse beheerplannen die we afstemmen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.