Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt aan de basis van onze strategie en dagelijkse bedrijfsvoering. We focussen op de elementen waar wij in maatschappelijk opzicht het verschil kunnen maken.

Sturing en beheersing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in onze bedrijfsdoelstellingen en daarmee verankerd in ons managementsysteem. Zie ook strategie en risicomanagement.

Belangrijke onderdelen van ons maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid zijn veiligheid en milieu. Hiervoor hebben we aparte managementsystemen ontwikkeld. Deze worden door onze Corporate Audit-afdeling jaarlijks gecontroleerd, conform de subsidievoorwaarden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Duurzaamheid in de strategie

In 2012 hebben we een duurzamer spoor benoemd als een strategische doelstelling. Ons duurzaamheidsbeleid hebben we opgedeeld in 3 gebieden: duurzaam reizen, duurzaam leven en duurzaam werken.

Duurzaam reizen

ProRail wil ervoor zorgen dat de spoorinfrastructuur optimaal bijdraagt aan de duurzaamheid van de trein als vervoersmodaliteit. De nadruk ligt hierbij op het verkleinen van de CO2- voetafdruk van de spoorsector.

Duurzaam leven

We streven naar betere inpassing van het spoor in de omgeving, en naar minder nadelige effecten op mensen, flora en fauna in de directe omgeving van het spoor. Het gaat daarbij onder meer om geluid en trillingen, biodiversiteit en afval- en grondstoffen.

Duurzaam werken

ProRail wil een bedrijf zijn waar medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor een duurzaam spoor. We zijn transparant en zorgen dat duurzaamheid is ingebed in ons gedrag en onze processen. Ook gaan we de dialoog over duurzaamheid aan met onze stakeholders en omgeving.

Organisatie Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van onze strategische doelen en daarmee een uitgangspunt in ons beleid en in ons dagelijks werk. De aansturing van het duurzaamheidsbeleid vindt plaats vanuit de lijnorganisatie, ondersteund door een centrale staf. Deze aansturing is vastgelegd in het milieumanagementsysteem. Om het energiemanagement verder te verbeteren hebben we een energiemanager aangesteld in 2012.

Close The Gap

ProRail werkt samen met Close The Gap. Deze internationale organisatie helpt mensen in ontwikkelingslanden aan goede, gebruikte computers. Close The Gap distribueert de computers aan projecten die werken aan het sterker en zelfstandiger maken van individuele personen en gemeenschappen. Daarbij levert Close The Gap ook sociaal-educatieve programma's die zijn gericht op verbetering van onderwijs, zorg en andere projecten. De organisatie werkt met verschillende Europese schenkers. In 2012 heeft ProRail 1.500 afgeschreven systemen geschonken aan Close The Gap.