Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verwachtingen van de samenleving

Maatschappelijke kwesties als de toenemende vraag naar mobiliteit hebben een grote invloed op onze bedrijfsvoering, en op de verwachtingen van belanghebbenden. Wij sluiten daar met ons beleid op aan.

Kwaliteit van dienstverlening

Reizigers beschouwen een trein die op tijd rijdt als een vanzelfsprekendheid. Dit betekent dat wij treinpaden op het juiste moment moeten leveren en dat de treinen op tijd moeten rijden. Voor verstoringen is begrip, maar ze moeten snel verholpen worden. Daarom besteden wij veel aandacht aan het terugbrengen van het aantal verstoringen, met name die met een grote impact op de reiziger. Zo wordt bij winterweer een aangepaste dienstregeling ingezet, en werken sneeuwploegen aan een snel herstel van vastgelopen wissels.

We werken samen met de overheid om stations uit te breiden en extra voorzieningen aan te leggen op stations. We maken stations comfortabeler en leveren een bijdrage aan de verstrekking van actuele spoorinformatie aan reizigers bij werkzaamheden aan het spoor. Dat doen we bijvoorbeeld door locaties van werkzaamheden te publiceren in de krant.

Kwaliteit van bouwen

Bouwen in bewoonde gebieden kan impact hebben op de omwonenden. Mensen willen weten wat er gaat gebeuren, verbeteringen zien in hun leefomgeving en geen overlast van de bouw ervaren.

In 2012 hebben we circa 1.500 bouwprojecten onder handen gehad. Dat waren vaak maatwerkprojecten in stedelijke gebieden, afgestemd op de wensen en omstandigheden van de omgeving. De omwonenden betrekken we in de bouwprojecten met bijvoorbeeld informatieavonden, nieuwsbrieven en de keus van materialen van geluidsschermen.

Mobiliteit

ProRail is een bedrijf met een maatschappelijke taak. We verbinden mensen, steden en bedrijven met elkaar, op een duurzame manier. De spoorsector heeft de ambitie om, na de fiets, de meest duurzame vervoersmodaliteit te blijven. Die ambitie houden we, ook nu een belangrijke 'concurrent' in opkomst is: de elektrische auto.

Het spoor speelt een grote rol in de mobiliteit van Nederland. Gebruikers verwachten dat de trein een goed alternatief is voor bijvoorbeeld de auto en de vrachtauto. Om Nederland in beweging te kunnen houden, is capaciteit op het spoor cruciaal. Deze moet toenemen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Meer hierover in meer treinen.

Veiligheid

Bij mobiliteit hoort veiligheid. Onze belanghebbenden verwachten veilig spoor – voor treinreizigers, maar ook voor omwonenden en voor spoorwerkers. Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Lees meer over veiligheid in veilig reizen, leven en werken.

Innovatie

We zoeken voortdurend naar innovatieve oplossingen om onze strategische doelstellingen te bereiken. Dit doen we door vakmanschap te verbinden, over onze bedrijfseenheden en organisatiegrenzen heen. Meer hierover bij innovatie.

Financiën

De economische crisis van de afgelopen jaren heeft een grote impact gehad op onze maatschappij en de overheidsfinanciën. De overheid zal in de komende jaren miljarden moeten bezuinigen. Dat heeft ook consequenties voor ProRail als subsidieontvanger. Efficiency en lagere kosten vinden we erg belangrijk, maar ook dat onze middelen doelmatig worden besteed. Meer hierover in effectieve bestedingen.

Efficiënt en effectief inzetten van middelen geldt voor ook voor de bouw aan het spoor. Dit vraagt om professioneel opdrachtgeverschap aan onze leveranciers.

Milieu

De vervoer- en de bouwsector hebben invloed op het milieu en op de maatschappij. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld geluid, verontreinigingen en gevaarlijke stoffen. Voldoen aan wet en regelgeving is hierbij ons vertrekpunt. Daarnaast verminderen we ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot en helpen we vervoerders en leveranciers om hun uitstoot te verminderen. Groen spoor gaat over ons CO2-beleid en over de andere voor ons relevante gebieden van milieu, zoals ons energieverbruik, beheer van natuur en landschap.

Evaluatie

Wij streven naar tevreden klanten en stakeholders. Dat moet het eindresultaat zijn van onze activiteiten. We meten de tevredenheid van vervoerders, reizigers, leveranciers, overheden, omwonenden, algemeen publiek en medewerkers.

Strategie

Veiligheid, punctualiteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid spelen een cruciale rol in onze bedrijfsvoering en strategie. Geen van deze onderwerpen staat op zichzelf. Het gaat om het geheel, de combinatie van doelstellingen.

Medewerkers

Voor onze medewerkers ontwikkelen we mogelijkheden om de balans in het leven en plezier in het werk te houden. Zo bieden we bijvoorbeeld gezondheid- en employabilityprojecten aan. We willen een betrokken werkgever zijn en werken aan een doelgerichte organisatie, waarbij we kijken we naar de opbouw en de efficiency van onze organisatie.