Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ons profiel

ProRail werkt dagelijks aan het verbeteren van het spoor in Nederland. Wij zetten ons in voor een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer spoornetwerk. Dat doen we met aandacht voor de invloed op mens, milieu en samenleving.

Onze missie

In het voorjaar van 2012 bepaalde ProRail een nieuwe strategie, samengevat in 4 doelstellingen: een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer spoor. Onze nieuwe missie geeft uitdrukking aan deze strategie, en aan de betekenis ervan voor onze klanten. Zo wordt in een paar zinnen duidelijk waar ProRail voor staat:

ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven door een fijnmazig, intensief gebruikt spoornetwerk. ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornetwerk en comfortabele stations, in samenspel met vervoerders en partners. Onze vakmensen werken efficiënt en kostenbewust aan een spoornet, gericht op aangenaam reizen en onbelemmerd goederenvervoer.

ProRail. Zeker op het spoor

We hebben sinds december 2011 met onze interne en externe stakeholders gepraat over de aanpassing van onze missie en strategie. In de nieuwe missie is de input vanuit alle invalshoeken meegenomen.

Activiteiten

ProRail is verantwoordelijk voor het beheer en de aanleg van spoorwegen en andere spoorgerelateerde infrastructuur in Nederland. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer en informeren vervoerders daarover, bouwen en beheren stations, leggen nieuw spoor aan en onderhouden bestaande spoorinfrastructuur.

Beheerconcessie

ProRail heeft een beheerconcessie voor 10 jaar: van 2005 tot 2015. In deze periode zijn wij verantwoordelijk voor:

  • De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur.
  • De kwaliteit van de capaciteitsverdeling.
  • Bijsturing van het treinverkeer.
  • Het schoon, toegankelijk en sociaal veilig houden van de transfervoorzieningen.

Beheerplan

Elk jaar stellen we een beheerplan op met onze concrete doelstellingen voor dat jaar. We meten onze prestaties aan de hand van een aantal afgesproken kernprestatie-indicatoren en rapporteren elk kwartaal aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Werkgebied

Ons werkgebied is het spoor in Nederland en de aansluitingen op spoor in het buitenland. We werken vanuit 4 regio’s: Randstad Noord, Randstad Zuid, Noordoost en Zuid. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht. Daarnaast zijn er 4 regiokantoren: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Verspreid over het land hebben we 13 verkeersleidingposten.

Operationele structuur

ProRail heeft 2 kerntaken: de 24/7-standaardoperatie op het spoor en maatwerkprojecten. In onze organisatie zijn deze taken ondergebracht bij verschillende bedrijfseenheden.

24/7-standaardoperatie

Onze 24/7-standaardoperatie staat voor het 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar houden van het spoor. Deze standaardoperatie hebben we verdeeld over 2 bedrijfseenheden: Operatie en Vervoer & Dienstregeling.

Binnen de bedrijfseenheid Operatie zorgen de onderdelen Verkeersleiding, Assetmanagement en ICT-Services voor de optimale inzet van de beschikbare middelen. De uitvoering van het onderhoud wordt uitbesteed aan aannemers. De bedrijfseenheid Vervoer & Dienstregeling is verantwoordelijk voor de optimale benutting van het spoor en is het aanspreekpunt voor de vervoerders.

Maatwerkprojecten

De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor het maatwerk dat nodig is om onze dienstverlening – in de breedste zin van het woord – te verbeteren. Het maatwerk vindt plaats aan het spoor en aan stations. Binnen de bedrijfseenheid Projecten zorgt de afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop (AKI) voor de aanbestedingen van de opdrachten aan voornamelijk bouwondernemingen en ingenieurs.

Juridische structuur

De juridische structuur van ProRail is een niet-beursgenoteerde vennootschap (officiële naam: ProRail B.V.). De Nederlandse staat is, via Railinfratrust B.V., de 100% aandeelhouder. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail heeft een 50% belang in zowel Keyrail als Relined.