Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Punctualiteit in het reizigersvervoer

Met punctualiteit meten we hoeveel reizigerstreinen op de afgesproken tijd aankomen op een aantal stations. Bij de berekening gaan we uit van een toegestane afwijking van 3 minuten. In 2011 hebben we een historisch hoge punctualiteit op het hoofdrailnet weten te realiseren (89,6%). In 2012 hebben we een punctualiteit van 88,5% gerealiseerd. Deze punctualiteit is lager dan in 2011, maar boven de met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken norm van 87%. De uitval van treinen in het reizigersverkeer bedroeg in 2012 2,0%. Dit komt overeen met de met het ministerie afgesproken norm.

Klik hier voor de interactieve grafiek van punctualiteit.

Welke oorzaken leiden tot verlies aan punctualiteit?

In de ideale situatie is de punctualiteit 100%. Onder andere verstoringen zorgen ervoor dat dit percentage niet kan worden gehaald. Hoe beter we verstoringen weten te voorkomen, hoe punctueler het treinverkeer wordt. Ook de snelheid waarmee we verstoringen oplossen is van invloed op de punctualiteit, evenals de kwaliteit van de geplande dienstregeling.

De volgende categorieën van oorzaken hebben in 2012 onder andere vertragingen veroorzaakt (willekeurige volgorde):

 • Niet beschikbare infrastructuur veroorzaakt door derden (o.a. suïcides, vandalisme).
 • Storingen aan de infrastructuur veroorzaakt door weersomstandigheden (o.a. sneeuw, bladeren, bliksem, storm).
 • Storingen aan wissels en bovenleidingen.
 • Storingen aan materieel.
 • Het uitlopen van het vertrek- en halteerproces.

Belangrijke verstoringen in 2012 waren:

 • Sneeuw en vorst [link H3 Verstoringen opgelost] zorgden in februari voor verstoring van de treindienst.
 • Op 22 maart 2012 een storing in het ICT-systeem op Amsterdam CS.
 • De Oosterdoksluisbrug in Amsterdam was geblokkeerd door een storing. Daardoor was het opstelterrein Watergraafsmeer in juni enkele weken niet volledig bereikbaar.
 • In de herfst van 2012 waren het vooral de gladde sporen die tot verminderde punctualiteit leidden. Doordat machinisten langzamer gingen rijden, verdween de buffer uit de dienstregeling. Daardoor hadden kleinere incidenten (technische storingen, uitgelopen werkzaamheden) meer impact op de punctualiteit.

De bovenstaande oorzaken van dispunctualiteit hebben betrekking op incidenten. Het effect op het uiteindelijke landelijke punctualiteitscijfer is beperkt.

 

Containertrein op Betuweroute

 

Maatregelen voor meer punctualiteit in het reizigersvervoer

We hebben de volgende acties afgesproken om de punctualiteit te verhogen in de dienstregeling 2013:

 • De dienstregelingen worden continu verbeterd door het aanpassen van plannormen, om zo meer ruimte in de planning en uitvoering van de treindienst te creëren. Hierdoor neemt het risico op vertragingen af. Ook worden deze plannormen, mede door het gebruik van het plansysteem Donna, strakker gehanteerd.
 • Het beter ‘op plan’ rijden.
 • Storingen op cruciale knooppunten van het spoor te verminderen.
 • Andere aanpassingen in het plan, bijvoorbeeld het wijzigen in spoorgebruik en het wisselen van treinseries. Ook wordt in het plan rekening gehouden met ervaringen van werkelijke rijtijden.
 • Meer focus in de be- en bijsturing door sturing op de ‘poorten naar de Randstad’ om de Randstad te ontlasten. In de spits sturen we op het vervoeren van zo veel mogelijk reizigers. De focus is daarbij op de doorstroom van de treinen. Buiten de spits wordt meer gestuurd op punctualiteit. Een vertraagde trein wordt dan bijvoorbeeld opgeheven om vertraging van andere treinen te voorkómen.