Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Veilig reizen, leven en werken

Een veilige reis moet vanzelfsprekend zijn voor treinreizigers. Spoorwerkers moeten op een veilige plek hun werk kunnen doen, en ook wonen aan het spoor moet veilig zijn. Elk ongeval is er één te veel, elke verstoring ook, want ze maken het spoor minder veilig. Daarom werkt ProRail continu aan het verder terugdringen van
Lees verder

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 21 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Veilig reizen

Het spoor kan veiliger zijn, voor de reizigers en voor de medewerkers op de trein. Dit einddoel - een spoor zonder vermijdbare ongevallen, botsingen of ontsporingen - hebben we in 2012 nog niet bereikt.

Veilig leven

Het spoor houdt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio. Maar hoe meer treinen er rijden, hoe groter ook de impact op de omgeving: een trein die op volle snelheid rijdt, kan een risico zijn.

Veilig werken

Ook in 2012 is de aandacht voor de arbeidsveiligheid bij ProRail groot geweest. Wij verwachten dat het aantal veiligheidsincidenten onder medewerkers van ProRail en bij onze opdrachtnemers de komende jaren geleidelijk verder zal afnemen.

Punctualiteit in het reizigersvervoer

Met punctualiteit meten we hoeveel reizigerstreinen op de afgesproken tijd aankomen op een aantal stations. Bij de berekening gaan we uit van een toegestane afwijking van 3 minuten.

Punctualiteit in het goederenvervoer

Voor het goederenvervoer vergelijken we de werkelijke aankomsttijden met de planning, daarbij houden we rekening met de eventuele vertrekvertraging. Bij de berekening gaan we uit van een toegestane afwijking van 3 minuten.

Verstoringen per categorie

Onze doelstelling voor de lange termijn is: minder gevoelig voor de verschillende weersomstandigheden zijn om daarmee de trein volgens de dienstregeling te kunnen laten rijden. Daarnaast willen we ook de impact van andere verstoringen verkleinen.

Verhelpen en voorkomen

Als er een grote verstoring optreedt, dan gaan we bijsturen, met als eerste doel de treindienst zo gecontroleerd mogelijk weer op te starten.

Prestatiegericht onderhoud

Onderhoud aan het spoor betekent dat we regelmatig werkzaamheden aan het spoor moeten uitvoeren. Op deze momenten van onderhoud is het spoor niet beschikbaar voor treinverkeer. Ook tijdens storingen is het spoor niet beschikbaar.

Winterweer

Begin 2012 kreeg Nederland te maken met de derde zware winter op rij met één of meer periodes van sneeuw en vorst. In februari zorgden de sneeuwval en de vorst voor treinuitval, waardoor we wederom veel reizigers hebben moeten teleurstellen.

Herfstweer

De herfst is ook voor het spoor het seizoen van de herfststormen en de vallende bladeren. Vallende bladeren in combinatie met vocht zorgen voor gladde sporen waarop de wielen van de trein slippen.