Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorwoord

Zeker op het spoor

2012 was het jaar waarin we onze strategie voor een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer spoor hebben aangescherpt. We hebben goede stappen voorwaarts gezet en positieve resultaten geboekt. Helaas kregen we ook te maken met enkele grote incidenten.

Veiligheid op het spoor gaat boven alles. Ondanks de verbeteringen die we gerealiseerd hebben, kende 2012 een triest dieptepunt. Voor het eerst in 20 jaar viel er een dodelijk slachtoffer onder de reizigers te betreuren bij een botsing van treinen. Dit incident heeft ons gesterkt in onze strategische keuze ‘veiligheid voor alles’. We beseffen dat er extra maatregelen nodig zijn: al in 2012 zijn verbeteracties in gang gezet.

In mei 2012 presenteerde de Commissie Kuiken een onderzoek naar de staat van onderhoud en innovatie op het spoor. De commissie is van mening dat het Nederlandse spoor in internationaal opzicht een grote prestatie levert. Tegelijkertijd ziet de commissie risico’s bij het handhaven van dit hoge niveau. De aanbevelingen die de commissie doet, bieden ProRail goede aanknopingspunten om het spoor nog betrouwbaarder te maken.

Het is druk op het Nederlandse spoor en de komende jaren neemt de capaciteitsvraag van vervoerders verder toe. Alleen al NS liet de afgelopen 10 jaar 25% meer treinen rijden. Goed nieuws voor reizigers en vervoerders en tegelijkertijd een opgave in deze tijden van een stagnerende economie en bezuinigingen. We moeten evenwichtige keuzes maken in het besteden van publieke middelen voor verdere verbetering van het spoor. Voor ProRail is dat een uitdaging die wij ook in 2013 graag aangaan. Wij baseren onze keuzes daarbij op de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde Lange Termijn Spoor Agenda.

Vanzelfsprekend vinden vervoerders en hun klanten het belangrijk dat treinen op tijd rijden: in 2012 hebben we een goed punctualiteitsniveau behaald. Onze ambitie is om het niveau verder te verbeteren, zodat de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten groeit.

Toch kunnen we verstoringen niet altijd voorkomen. Hevige sneeuwval in de winter, hitte en bermbranden in de zomer, bladeren en gladde sporen in de herfst, maar ook softwareproblemen en technische storingen hebben in 2012 voor problemen gezorgd. Daar blijven we aan werken. In 2012 is daarom een pakket extra maatregelen genomen om vermijdbare verstoringen te voorkomen en de impact daarvan te verkleinen.

ProRail bouwde in 2012 verder aan het spoor, met zichtbare resultaten. Er kwamen maar liefst 10 nieuwe stations bij, waarvan er 7 in december in gebruik werden genomen. De havens van Rotterdam en Amsterdam kregen nieuw spoor. De opening van de Hanzelijn door koningin Beatrix was een hoogtepunt in de spoorgeschiedenis. De stations van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Breda en Arnhem worden omgebouwd tot vervoersknooppunten van de toekomst, berekend op de groeiende reizigersstromen.

ProRail wil een duurzame onderneming zijn. Inmiddels hebben we al ons elektriciteitsverbruik verduurzaamd. De CO2-prestatieladder die we hebben ontwikkeld voor onszelf en onze aannemers, blijkt een succes: onderzoek laat zien dat de ladder daadwerkelijk leidt tot een lager energieverbruik, en dus tot minder kosten. In 2015 willen we ons energieverbruik met 20% terugbrengen ten opzichte van 2005.

Het spoor groeit, en daarmee ook het belang van samenwerking met onze stakeholders in de keten op het spoor: onze klanten, de reizigers- en goederenvervoerders, onze opdrachtgevers, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden, en met belangrijke partners als Keyrail, architecten, bouwbedrijven, de havenbedrijven, Rijkswaterstaat en ingenieursbureaus.

We leveren onze prestaties ook dankzij de inzet van onze ervaren medewerkers. Om onze doelstellingen te kunnen halen, is hun bijdrage onmisbaar. Daarom hebben we in 2012 weer geïnvesteerd in hun vakmanschap. Als goed werkgever hebben we oog voor de talenten en vaardigheden van onze medewerkers.

Werken aan het spoor is hard werken én samen optrekken. Dat is de enige weg naar een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor in Nederland.

Utrecht, 14 maart 2013
Namens de directie van ProRail B.V.

Marion Gout-van Sinderen
President-directeur