Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Maanden in beeld

Januari

ProRail is in januari begonnen met het verbouwen van station Gorinchem. De architectuur van dit station  op de Merwedelingelijn werd teruggebracht naar de oorspronkelijke vorm. De gevel, het stationsrestaurant en de wachtruimte werden verbouwd. Eind mei was de verbouwing afgerond. 

Het verblijf op een station moet veilig en comfortabel zijn. De stationsinrichting speelt voor de sfeer op het station een cruciale rol. ProRail ontwikkelt stations die duurzaam, uitnodigend en comfortabel zijn, met volop aandacht voor de beleving van de reiziger. De verbouwing van station Gorinchem, gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, sluit goed aan bij de vernieuwingswerkzaamheden aan de Merwedelingelijn die al langer gaande zijn.

 

Februari

Het Nederlandse spoor is ondanks tal van maatregelen de afgelopen jaren niet altijd bestand tegen bijzondere weersomstandigheden. Door het flink gegroeide treinverkeer is het Nederlandse spoor één van de drukst bereden spoorsystemen in de wereld . Daardoor is het treinverkeer steeds kwetsbaarder geworden. De seizoenen kunnen -net als op de weg (files) of in de lucht (uitval vluchten)- roet in het eten strooien voor de reiziger.

Begin 2012 kreeg Nederland te maken met de derde winter op rij. In februari zorgden sneeuwval en vorst voor treinuitval, waarvan veel reizigers last hadden. ProRail en NS zijn daarom een winterprogramma gestart met verbetermaatregelen om de kans op het vastlopen van het treinverkeer bij slechte weersomstandigheden en daarmee overlast voor de reizigers structureel te verminderen. Met een aangepaste dienstregeling, inzet van sneeuwploegen, opvoering van de bezetting van de verkeersleiding en wegsleeplocomotieven brengt de spoorsector zich in de hoogste staat van paraatheid. Tijdens het winterweer in december 2012 hebben we dit kunnen oefenen. De aanpak heeft er toen voor gezorgd dat de treindienst niet, zoals in februari, verstoord werd.

 

Maart

Elk jaar worden meer stations toegankelijk gemaakt om de bereikbaarheid, veiligheid en wendbaarheid op station te verbeteren en de zelfstandige reis mogelijk te maken voor reizigers met een visuele of lichamelijke beperking.  

De liften op zeven stations in Limburg zijn in maart in opdracht van ProRail voorzien van een nieuw systeem voor blinden en slechtzienden. Een geautomatiseerde stem in de lift meldt aan welke zijde zich een bepaald spoor bevindt of dat men op het uitgangsniveau is aangekomen. Aan de buitenkant van deze liften is ook een brailleplaatje opgehangen dat aangeeft waar de lift naartoe gaat. De aanpassingen zijn gedaan in nauw overleg met de landelijke organisatie Viziris die de belangen van blinden en slechtzienden vertegenwoordigd. 

 

April

Wij werken aan een veilig spoor, zonder ongevallen, botsingen of ontsporingen. Dat doel is nog niet bereikt. Ondanks de verbeteringen die we gerealiseerd hebben, kende 2012 een triest dieptepunt. Voor het eerst in 20 jaar viel er een dodelijk slachtoffer onder de reizigers te betreuren bij een botsing tussen twee treinen. Daarnaast waren er 190 gewonden van wie 24 ernstig. Dit incident heeft ons gesterkt in onze strategische keuze ‘veiligheid voor alles’. We beseffen dat er extra maatregelen nodig zijn: al in 2012 zijn verbeteracties in gang gezet.

 

Mei

Op en rondom de A20 bij Moordrecht wordt gewerkt aan een betere doorstroming op de weg en het spoor én aan verbetering van de leefbaarheid langs de weg en het spoor. ProRail vergroot de veiligheid door de spoorwegovergangen ongelijkvloers te maken. Rijkswaterstaat zorgt voor een nieuwe aansluiting op de A20. De provincie werkt toe naar een betere verbinding tussen de A12 en de A20 en de gemeente streeft naar een betere ontsluiting van het gebied. In 2016 is het project afgerond. Dan is de aansluiting verplaatst richting het Gouwe-knooppunt. Ook zijn er acht bijzondere bouwwerken gerealiseerd, zoals een nieuw viaduct over de Middelweg, een viaduct over de A20 en het spoor, een tunnel onder het spoor en een fietstunnel onder de N456.

 

Juni

In juni was op Utrecht Centraal de laatste perronkap met zonnecellen klaar. De perrons met voldoende lichtopbrengst zijn nu voorzien van deze perronkappen. De nieuwe perronkap heeft zonnecellen die een deel van de energie leveren voor de verlichting, roltrappen en liften op het station.

ProRail en Strukton werken vanaf 2010 aan de vervanging van de perronkappen op Utrecht Centraal
Door de beperkte ruimte op de perrons was slim werken een vereiste. Tijdens de bouw stond voorop dat het treinverkeer door kon blijven gaan. Naast de nieuwe perronkap worden de perrons voorzien van nieuwe liften en trappen. De vervanging van de kappen is onderdeel van de verbouwing van Utrecht Centraal tot openbaar vervoerterminal.

 

Juli

Zwolle is een belangrijk vervoersknooppunt voor trein en bus, dat te maken heeft met een toenemend aantal reizigers, zeker ook door de komst van de Hanzelijn. Met het project ‘Zwolle spoort’ worden het station en het spoor geschikt gemaakt voor de toekomst. De aanpak is succesvol geweest omdat omwonenden en reizigers in een vroeg stadium bij het project zijn betrokken. Dat heeft veel nuttige ideeën opgeleverd, bijvoorbeeld de tijdelijke extra perrons in 't Harde en Meppel, waardoor reizigers snel van trein naar bus konden overstappen toen het spoor bij Zwolle buiten gebruik was. De reacties waren positief.

 

Augustus

ProRail heeft de dienstregeling voor 2013 bekend gemaakt.  In vier maanden tijd is dit afgerond met als resultaat een recordaantal van 3,3 treinen  van 35 vervoerders. Het maken van de dienstregeling was puzzelen met minuten en seconden. Door de komst van de Hanzelijn en de frequentieverhoging van vervoerders moesten beiden worden ingepast, waardoor 30 procent van de vertrek- en aankomsttijden is veranderd. Daarnaast hebben we in het belang van de veiligheid van baanwerkers een beter systeem van buitendienststellingen verwerkt. 


September

ProRail en rapper Mr. Polska waarschuwden scholieren in Amersfoort voor gevaarlijk gedrag bij overwegen. Dat is nodig: er zijn nog steeds slachtoffers te betreuren op overwegen.  Mr. Polska was betrokken bij een prijsvraag onder jongeren om ze bewust te maken van de gevaren bij overwegen. Jongeren nemen vaak grote, onverantwoorde risico’s bij overwegen. Ze overschatten zichzelf en onderschatten de trein en dat is levensgevaarlijk. Techniek om overwegen te beveiligen is essentieel. Veilig gedrag van weggebruikers is minstens zo belangrijk. ProRail vraagt continu aandacht voor veilig gedrag bij overwegen. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) handhaven en via educatie en communicatie richt ProRail zich op gedragsbeïnvloeding bij overwegen. Voor het basis- en voortgezet onderwijs heeft ProRail lespakketten ontwikkeld en geeft de spoorbeheerder gastlessen op scholen.

Oktober

Gladheid op het spoor wordt tijdens de herfst veroorzaakt doordat platgereden bladeren bij vochtig weer een spekgladde laag op de spoorstaven vormen. Ook roest, olie, luchtvervuiling en algen kunnen het spoor glad maken, vooral in combinatie met vochtigheid. Spoorwegen hebben hier wereldwijd last van. Om hinder voor treinreizigers zoveel mogelijk te voorkomen neemt ProRail een aantal maatregelen. In samenwerking met NS brengt ProRail een speciale gel (Sandite) aan op de rails aan, dat het spoor minder glad maakt. Ook nemen we maatregelen om te voorkomen dat bladeren op de rails terechtkomen. We verwijderen bladeren op en langs het spoor en plaatsen op een aantal locaties rasters langs de baan om de bladeren op te vangen waardoor ze niet door een voorbijrijdende trein worden meegezogen het spoor op. Ook worden bomen en struiken die dicht op het spoor staan met regelmaat gesnoeid. Ondanks alle preventieve maatregelen valt niet uit te sluiten dat treinen door herfstweer vertraging kunnen oplopen.     

 

November

Onder grote belangstelling is op 10 november 2012 de nieuwe reizigerspassage feestelijk in gebruik genomen. De reizigers toonden zich blij verrast: met zijn 150 meter lengte en 49 meter breedte is de nieuwe traverse meer dan zomaar een doorgang. Licht, lucht en ruimte maken het er prettig toeven. De passage herbergt bovendien zo’n 25 winkels en horecagelegenheden voor een snelle boodschap of snack. De entree van de nieuwe passage, nu al ‘haaienbek’ gedoopt, vormt de rode loper naar Rotterdam.

 

December

Op 9 december 2012 is de Hanzelijn in gebruik genomen, volgens planning en binnen budget. De Hanzelijn, een nieuwe spoorlijn van 50,5 km lang, verbindt Lelystad met Zwolle. Het is de laatste schakel in de spoorverbinding tussen de Noordelijke Randstad en Noord-Nederland en biedt reizigers een betere verbinding en meer reismogelijkheden. Voor Lelystad en Almere, steden die tot nu toe eenzijdig op het westen waren gericht, heeft de Hanzelijn het noorden en het noordoosten van Nederland ontsloten. Voor Kampen geldt het omgekeerde. Dronten heeft zelfs voor het eerst een spoorverbinding en een station gekregen. Een wens die de stad had sinds de inpoldering van Flevoland, is hiermee in vervulling gegaan.